[ 7 ] 2018-05-20

Barcelona (Gràcia)

XXI Aniversari Gràcia

Castellers de la Vila de Gràcia

Nens del Vendrell

Capgrossos de Mataró
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d8·7d8·4d8·v5164d7a·2d7·3d7·p5163d8·4d8·2d8f·2p516 48/48 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
87 DARTH BEER 4d8x3d8x7d8xv5164d8x3d8x2d7xp594d8x3d8x2d8fx2p516 41/48 72 2018-04-24 15
80 POLLASTRE2 3d8x7d8x4d8xv5164d8x2d7x5d7xp594d8x2d8fx3d8xv512 37/48 65 2018-04-24 15
78 PIRATA 3d8x7d8x4d8xv5164d8x2d7x5d7xp593d8x4d8x2d8fx2p516 41/48 72 2018-05-14 6
78 6 I MIG 3d8x4d8x7d8x2p5124d8x2d7x4d7axp5124d8x3d8x2d8fxv512 36/48 63 2018-04-25 15
75 SERGI CC 3d8x4d8x7d8xv5163d8x4d8x2d7xv563d8x4d8x2d8fxv512 34/48 60 2018-04-23 15
75 ESALA 3d8x4d8x7d8xv5163d8x4d8x2d7xv564d8x3d8x2d8fxv512 34/48 60 2018-05-05 15
73 BOB_CDB 3d8x4d8x2d7xv5122d7x3d8x4d7axp5123d8x4d8x2d7xp59 33/48 58 2018-04-26 15
72 RUBéNT 3d8x4d8x7d8xp5124d8x3d8x2d7xp594d8x3d8x2d8fxv512 33/48 58 2018-05-06 14
69 JAO 4d8x3d8x2d7xv5122d7x4d8x3d8xp592d8fx3d8x5d8x2p512 33/48 58 2018-05-09 11
68 BAUSALBONS 4d8x3d8x5d7xv5125d7x2d7x4d8xp593d8x4d8x2d7xv59 30/48 53 2018-04-23 15
68 PARDINES 3d8x5d7x4d8xp593d8x2d7x5d7xp593d8x4d8x2d8fxp512 30/48 53 2018-05-04 15
68 APM2001 3d8x4d8x2d8fxp593d8x2d7x4d8xp592d8fx3d8x4d8xp512 30/48 53 2018-05-01 15
67 ASDF 3d8x4d8x2d7xv5124d8x3d8x2d7xp594d8x3d8x2d7xv59 30/48 53 2018-05-06 14
66 3DE9 3d8x4d8x5d7xp593d8x4d8x2d7xp593d8x4d8x2d8fxv512 30/48 53 2018-05-07 13
65 JQIN 3d8x7d8x4d8xv5164d8x3d8x2d7xv563d8x4d8x2d7x2p512 34/48 60 2018-05-15 5
64 PRAT 3d8x4d8x7d7xv5123d8x4d8x2d7xp593d8x4d8x2d7xp69 30/48 53 2018-05-09 11
64 MVILAR xx7d8x4d8·v5122d7x3d8x4d8xv563d8x2d8fx4d8x2p516 34/48 60 2018-05-16 4
64 DMO 4d8x3d8x7d8xv5163d8x2d8fx4d8xv533d8x2d8fx5d8xv59 28/48 49 2018-04-24 15
62 FEFO 4d8x3d8x7d8xv5164d8x2d7x5d7x2p563d8x2d8fx4d8xp612 34/48 60 2018-05-18 2
62 AITORGUDI 4d8x3d8x5d7xv5123d8x4d8x2d8fxv533d8x4d8x2d8fxv512 27/48 47 2018-04-28 15
62 MIIKECUS 4d8x3d8x7d8xv5163d8x4d8x2d7xv564d8x3d8x2d8fxv512 34/48 60 2018-05-18 2
62 TESLA 4d8x3d8x5d7xp594d8x3d8x2d7xp594d8x3d8x9d7xp59 27/48 47 2018-04-23 15
62 LLUC 4d8x3d8x2d7xp593d8x4d8x2d7xp592d8fx5d8x3d8xp59 27/48 47 2018-04-25 15
62 LAURARUBí 4d8x3d8x2d7xv5122d7x5d7x4d8xv562d7x4d8x3d8xv59 27/48 47 2018-05-04 15
62 XURRICAQUI 4d8x7d8x3d8xv5164d8x2d7x3d8xv564d8x2d8fx3d8xv512 34/48 60 2018-05-18 2
61 SMORATó 3d8x4d8x7d8xv5165d7x4d8x2d7xp594d8x3d8x2d7xp69 34/48 60 2018-05-19 1
60 RUI5 3d8x4d8x2d7xv5125d7x4d8x2d7xp593d8x4d8x2d7xv59 30/48 53 2018-05-13 7
57 ENSAB 3d8x4d8x2d7xv5123d8x4d8x2d7xv563d8x4d8x7d8xv59 27/48 47 2018-05-10 10
56 GORILINGUS 7d8x4d8x3d8xp5123d8x4d8x2d7xp663d8x4d8x2d8fxv512 30/48 53 2018-05-17 3
56 SANTIAGO 4d8x3d8x7d8xp5123d8x4d8x2d7xv563d8x4d8x2d8fxp512 30/48 53 2018-05-17 3
55 CAÑIBORDE 2d8fx7d8x3d8x2p594d8x2d8fx3d8x2p533d8x2d8fx4d8x2p516 28/48 49 2018-05-14 6
55 HARRYRUL97 7d8x4d8x3d8xp5123d8x4d8x2d7x2p563d8x4d8x2d8fxp612 30/48 53 2018-05-18 2
50 MIKI 3d8x4d8x5d7xp593d8x4d8x2d8fxp563d8x4d8x2d8fxp612 27/48 47 2018-05-17 3
48 GIOMATEIX 3d8x4d8x5d7xp593d8x4d8x2d7xp593d8x4d8x2d7xv59 27/48 47 2018-05-19 1
43 GRAUPI 4d9fx5d8x4d7axv564d8x2d7x5d7xv562d7x3d8x4d8x2p512 24/48 42 2018-05-19 1
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.