[ 5 ] 2018-05-10

Barcelona

Diada de Primavera Arreplegats

Arreplegats de la Zona Universitària

Xoriguers de la Universitat de Girona

Engrescats de la URL
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d7s·3d8f·p7fm·2p4165d6·4d7·3d6a·p4164d6·3d6a·3d6·p5
-c-
16 48/48 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
68 AITORGUDI 3d8fx4d8x3d7sxp7fm94d7x5d6x2d6x2p494d6x3d6ax3d6xp412 30/48 53 2018-04-21 15
66 SUAGSHOT 3d7sx3d8fxp7fm
-c-
x2p4144d7x5d6x7d6x2p494d6x3d6x3d6a
-c-
xp5
-c-
14 37/48 65 2018-05-09 1
66 LAURARUBí p7fmx3d8fx3d7sx2p4167d6x5d6x4d7x2p494d6x3d6x3d6ax2p412 37/48 65 2018-05-09 1
66 6 I MIG 3d7sxp7fmx3d8fx2p4165d6x4d7x7d6x2p493d6x3d6ax4d6x2p412 37/48 65 2018-05-09 1
64 PRAT 3d7sx3d8fxp7fmx2p4165d6x7d6x4d7x2p493d6ax2d6x4d6xp511 36/48 63 2018-05-09 1
62 NúRIA 3d8fx3d7sxp7fmx2p4164d74d7
-id-
5d6x4d6axp584d6x3d6x4d6ax2p49 33/48 58 2018-05-06 4
62 SMORATó 4d8x3d8fx3d7sxp7fm95d6x4d7x7d6xp4s93d6x4d6x5d6xp49 27/48 47 2018-04-25 15
62 GORILINGUS 3d8f
-c-
3d8f
-id-
3d7sx4d8xp7fm72d6x4d7x5d6xp4124d6x3d6x3d6axp412 31/48 54 2018-05-02 8
62 PARDINES 3d7sx3d8fx4d8xp7fm95d6x7d6x4d7x2p495d6x3d6x4d6x2p49 27/48 47 2018-04-23 15
62 SERGI CC 3d8fx3d7sx4d7xp7fm95d6x4d7x7d6xp4123d6ax3d6x4d6xp514 35/48 61 2018-05-09 1
60 ASDF 7d7x4d84d8
-id-
3d8fx2p483d7x4d7x3d6ax2p493d6ax4d6x3d7xp49 26/48 46 2018-04-26 14
57 LLUC 3d8x4d8x2d7x2p464d7x5d6x2d6x2p494d6x3d6x5d6xp49 24/48 42 2018-04-25 15
57 POLLASTRE2 4d8x3d7sx3d8fxp7fm
-c-
94d7x3d7x5d6x2p495d6x4d6ax3d6axp46 24/48 42 2018-04-24 15
56 BOB_CDB 3d6sx4d8x3d8fxp7fm63d6x3d6ax4d6xp492d5x3d6ax3d6xp49 24/48 42 2018-04-26 14
56 BAUSALBONS 3d8fx4d8x3d7sxp7fm95d6x4d7x7d6x2p495d6x4d6ax3d6xp46 24/48 42 2018-04-26 14
56 APM2001 3d7sx4d8x5d7xp8fm63d6x4d6x3d6axp494d6x3d6ax3d6xp412 27/48 47 2018-05-01 9
52 IKFAWKES 3d7sx4d8x3d8fxp7fm93d7x4d7ax4d7xp565d6x4d6ax3d6xp46 21/48 37 2018-04-04 15
52 MIIKECUS 3d7sx4d8x3d8fxp7fm94d7x3d7x5d6x2p492d6x5d6x4d6xp58 26/48 46 2018-05-04 6
52 TESLA 3d8fx4d8x5d7xp7fm65d6x7d6x4d6axp494d6ax3d6x2d6xp46 21/48 37 2018-04-13 15
52 JAO 4d8x3d8fx3d7sxp7fm95d6x7d6x4d7x2p492d6x5d6x7d6x2p43 21/48 37 2018-04-23 15
52 ESALA 5d7x2d7fx7d7xp534d6x4d6ax3d6axp493d6x4d6xx·p49 21/48 37 2018-04-21 15
51 FEFO 3d7sx4d8x3d8fxp7fm94d7x5d6x7d6x2p494d7x3d6sx2d6xv53 21/48 37 2018-04-26 14
49 2D7F 3d8fx4d8
-c-
4d8
-id-
3d7sxp8fm83d6x4d7x5d6x2p493d6x4d6x4d6axp49 26/48 46 2018-05-07 3
49 HARRYRUL97 3d8fx4d8x3d7sxp7f93d6x4d6ax5d6x2p463d6x4d6x3d6ax2p412 27/48 47 2018-05-08 2
48 JQIN 3d8fx3d7sx4d8
-c-
xp6f93d6ax2d6x4d6xp493d6x3d6ax4d5anxp49 27/48 47 2018-05-09 1
46 3DE9 2d7fx5d7x4d7axp532d6x3d7x4d7xp5
-c-
64d6x3d6x2d5xp49 18/48 31 2018-04-16 15
46 RUBéNT 3d6sx4d8x2d7xp6f34d6x3d6x4d6axp464d6x3d6x4d6axp49 18/48 31 2018-04-24 15
46 RUI5 4d7x3d7x5d7xp534d6x3d6x4d6axp464d6x3d6x4d6axp49 18/48 31 2018-03-29 15
46 VOITTON 5d6x4d7x3d7xp533d6x5d5nx4d5nxp462d5x3d6x3d6axp49 18/48 31 2018-03-26 15
46 DMO 5d7x4d8x3d7sxp7fm62d6x4d7x4d6ax2p463d6x2d6x4d6xp49 21/48 37 2018-05-01 9
46 DARTH BEER 3d8fx4d8x2d8fmxp7fm63d7x2d6x4d7x2p463d6xxx··p46 18/48 31 2018-04-24 15
44 SANTIAGO 2d7x5d7x4d7axp534d6x3d6x3d6axp494d6x3d6x3d6axp412 24/48 42 2018-05-08 2
44 XURRICAQUI 3d9fx4d8x3d7sxp7fm
-c-
64d6x3d6x4d6axp464d6x3d6x3d6axp412 24/48 42 2018-05-08 2
43 ENSAB 4d7x4d7ax3d6sxp6f33d6ax4d6ax3d6xp563d6ax4d6x3d6xp412 21/48 37 2018-05-04 6
42 PIRATA 4d7x3d7x4d7axp6f
-c-
33d6x4d6
-id-
4d6
-id-
4d6xp453d6x4d6x3d6axp412 20/48 35 2018-05-03 7
41 PAULI12 3d7x2d7fx3d8fxp6f63d6x4d6ax4d6x2p434d6x4d6ax5d6x2p46 15/48 26 2018-04-07 15
41 CAÑIBORDE 3d8fx2d7fx3d6x2p494d5anx3d5nx2d5xp463d5nx5d5nx2d5xp43 18/48 31 2018-04-30 10
32 MIKI 3d7x4d7x4d7axp534d6x3d6x4d6axp464d6x3d6x4d6axp49 18/48 31 2018-05-09 1
32 POL_CAMARA 4d8x3d8fx2d7fxp7fm64d6ax3d7x4d7xp563d7x4d7x2d6xp55 17/48 30 2018-05-08 2
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.