[ 46 ] 2018-11-01

Vilafranca del Penendès

Diada de Tot Sants

Castellers de Sants

Castellers de Vilafranca

Xiquets de Tarragona

Capgrossos de Mataró
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d8·4d8·7d7·v516310fm·2d9fm2d8
-i-
4d9f5d9f
-i-
p6203d9f·5d87d8
-id-
4d84d9f
-id-
2p5203d9f·2d9fm·4d85d9f
-i-
v518 74/74 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
47 FEFO 2d9fmx3d9fx4d9fxv562d8x310fm·5d9f·p673d9fx5d8·2d8f·2p5105d9fx9d8x2d9fm·p7f5 28/74 32 2018-09-24 15
47 MIIKECUS 3d9fx2d9fmx5d9fx2p53310fmx2d8·5d9f·p673d9fx4d9f·5d8·2p5103d9fx2d9fmx5d9f·p7f8 28/74 32 2018-10-15 15
43 RUBéNT 3d9fx2d9fmx4d9fxp532d8x310fm·4d9f·p7f73d9fx5d8·2d8f·p673d9fx2d9fmx5d9f·p7f8 25/74 28 2018-10-14 15
43 GERARDCDT 2d9fmx3d9fx4d9fxv562d8
-c-
x310fm·410fm
-c-
410fm
-id-
p8fm43d9fx5d8·4d9f·p7f
-c-
72d9fmx5d9fx3d9f·p68 25/74 28 2018-10-08 15
43 JAO 3d9fx2d9fmx5d9fx2p53310fmx2d8·2d9fm·p8fm73d9fx4d9f·5d8·p675d9fx2d9fmx3d9f·p8fm8 25/74 28 2018-10-13 15
43 ESALA 2d9fmx5d9fx3d9fxp63310fmx410fm
-c-
·2d8·p675d8x3d9f·4d9f·p7f72d9fmx5d9fx3d9f·p8fm8 25/74 28 2018-10-12 15
43 DMO 3d9fx2d9fmx4d9fxv56310fmx2d8·4d9·p7f43d9fx5d8·4d9f·p7f72d9fmx3d9fx5d9f·p7f8 25/74 28 2018-10-08 15
42 6 I MIG 5d8x3d9fx4d9fx2p53310fmx2d8·2d9fm·p6105d8x3d9f·4d9f·p7f72d9fmx3d9fx5d9f·p8fm8 28/74 32 2018-10-22 10
40 AITORGUDI 3d9fx4d9fx5d8x2p53310fmx2d8·5d9f·2p544d9fx3d9f·5d8·v575d9fx2d9fmx3d9f·p8fm8 22/74 25 2018-10-11 15
40 TESLA 2d9fmx3d9fx5d9fxp63310fmx2d8·5d9f·p7f44d9fx3d9f·5d8·p7f72d9fmx5d9fx3d9f·p7f8 22/74 25 2018-10-08 15
40 APM2001 3d9fx2d9fmx4d9fx2p53310fmx2d8·5d9f·p679d8x4d9f·3d9f·p8fm
-i-
42d9fmx3d9fx5d9f·p7f8 22/74 25 2018-10-14 15
38 GORILINGUS 3d9fx4d9fx2d9fmxv56310fmx2d9fm·4d9·p7f73d9fx4d9f·5d8·p67310fmx5d9fx2d9fm·p8fm5 25/74 28 2018-10-22 10
37 LAURARUBí 3d9fx4d9fx5d8xv56310fmx2d8·4d9·p674d9fx5d8·3d9f·v572d9fmx3d9fx5d9f·p7f8 28/74 32 2018-10-27 5
37 JQIN 3d9fx4d9fx5d8xv56310fmx2d8·4d9
-c-
·p673d9fx4d9f·4d8a·p8fm
-c-
42d9fmx5d9fx3d9f·p7f8 25/74 28 2018-10-23 9
37 XURRICAQUI 3d9fx4d9fx2d8fxv56310fmx2d8·4d9f4d9
-i-
p7f73d9fx4d9f·5d8·p7f73d9fx2d9fmx5d9f·p8fm
-c-
8 28/74 32 2018-10-27 5
36 SANTIAGO 3d8x4d8x2d8fxv512310fmx2d8
-c-
·5d9f
-c-
·p7f43d9fx4d9f·5d8·v573d9fx5d9fx2d9fm·p7f8 31/74 35 2018-10-31 1
36 A.G. 3d8x4d8x5d7x2p59310fmx5d9f·4d9·p7f43d9fx4d9f·5d8·2p5103d9fx2d9fmx4d9f·p7f8 31/74 35 2018-10-31 1
35 SERGI CC 3d8x4d8x5d7xv512310fmx2d8
-c-
·4d9·p7f43d9fx5d8·4d9f·p672d9fm
-c-
x4d9fx3d9f·p67 30/74 34 2018-10-31 1
35 DARTH BEER 5d8x4d9fx3d9fxv56310fmx2d8·4d9
-c-
·p675d8x3d9f·4d9f·v573d9fx5d9fx2d9fm·p8fm8 28/74 32 2018-10-29 3
34 BAUSALBONS 3d9fx4d9fx5d8xv56310fmx2d8·4d9·p7f43d9fx5d8·4d9f·p673d9fx2d9fmx5d9f·p7f8 25/74 28 2018-10-26 6
33 MIKI 3d9fx4d9f4d9
-i-
5d8x2p52310fmx4d9·2d8·p673d9fx4d9f·5d8·2p5103d9fx5d9fx2d9fm·p7f8 27/74 31 2018-10-30 2
33 SMORATó 2d9fx3d9fx5d9fxp7f32d8x4d9·410f·p8fm14d9fx3d9f·5d8·p575d9fx2d9fx3d9f·p7f5 16/74 18 2018-10-15 15
30 DEVALLS22 3d9fx4d9fx5d8xp63310fmx2d8
-c-
·4d9
-c-
·p7f43d9fx4d9f·5d8·p7f73d9fx2d9fmx5d9f·p8fm8 22/74 25 2018-10-27 5
30 ENSAB 2d8fx3d9fx5d8xv56310fmx2d8·5d9f·p7f43d9fx4d9f·5d8·p7f73d9fx5d9fx2d9fm·p7f8 25/74 28 2018-10-30 2
26 ENANAPEKE 2d6x2d7x2d8fxp633d6x3d6s·3d7·p6s1410fmx5d9fa·5d8a·2p542d8x4d9fax4d9·p7f2 10/74 11 2018-10-01 15
26 HARRYRUL97 3d9fx4d9fx5d8xp63310fmx2d8·4d9·p7f44d9fx3d9f·4d8a·p8fm43d9fx2d9fmx5d9f·p8fm8 19/74 21 2018-10-27 5
23 CONTRAPONS 3d9fx4d9fx7d8xp63310fmx5d9f·2d8·p7f43d9fx4d9f·5d8·p7f
-c-
72d9fmx5d9fx4d9f·p8fm5 19/74 21 2018-10-30 2
1 PARDINES sppspp
-i-
sppspp
-i-
sppspp
-i-
spp0sppspp
-i-
sppspp
-i-
sppspp
-i-
spp0sppspp
-i-
sppspp
-i-
sppspp
-i-
spp0sppspp
-i-
sppspp
-i-
sppspp
-i-
spp0 0/74 0 2018-10-31 1
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.