[ 42 ] 2017-10-28

Vilafranca del Penedès

Diada del Roser

Castellers de Terrassa

Xicots de Vilafranca

Xics de Granollers
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d8·4d8·2d7·2p5167d84d9f
-id-
2d8f·4d8·v5183d8·4d8·2d7·v516 50/50 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
76 SERGI CC 4d8x3d8x2d7xv5124d9fx2d8fx7d8·p583d8x4d8x2d7xv516 36/50 61 2017-09-13 15
71 JAO 4d8x2d7x3d7sxp594d9fx2d8fx7d8·2p583d8x4d8x2d7xv516 33/50 56 2017-09-13 15
71 ASDF 4d8x2d7x3d8xp5122d8fx7d84d9f
-id-
4d8xv5185d7x4d8x2d7xv512 42/50 71 2017-10-26 0
67 XURRICAQUI 4d84d8
-id-
3d8x2d7xv5114d9fx2d8fx7d8·v5114d8x3d8x2d7xv516 38/50 64 2017-10-19 3
61 DMO 3d8x4d8x2d7xp5124d9fx7d84d8a
-i-
2d8fx2p585d7x4d8x3d8xv512 32/50 54 2017-10-07 7
60 GIOMATEIX 3d8x4d8x7d7x2p5122d8fx4d9fx7d8·2p583d8x4d8x5d7xv512 32/50 54 2017-10-09 6
59 ENSAB 3d8x4d8x2d7xv5124d9fx2d8fx7d8
-c-
·p673d8x4d8x2d7xv516 35/50 59 2017-10-27 0
59 GERARDCDT 3d8x4d8x2d7x2p5163d9fx4d9fx5d8·p6
-c-
24d8x5d7x2d7x2p59 27/50 45 2017-09-15 14
59 PRAT 3d8x4d8x2d8fxv593d9fx4d9fx5d8·p623d8x4d8x2d7xv516 27/50 45 2017-09-16 14
59 NAUIX26 3d8x4d8x2d7xp5124d9fx2d8fx7d8·v5113d8x4d8x2d7xp512 35/50 59 2017-10-26 0
58 AITORGUDI 4d8x3d8x2d7xv5124d9fx2d8fx5d8·p657d8x2d8fx3d8xv59 26/50 44 2017-09-15 14
57 JAUMEPG93 4d8x3d8x2d7x2p5163d9fx4d9fx4d8a·p623d8x4d8x2d7xv516 34/50 57 2017-10-27 0
55 EDU51 2d7x4d8x3d8xv5124d9fx4d8a
-c-
x2d8f·v584d8x3d8x7d7xp59 29/50 49 2017-10-10 6
55 SANTIAGO 3d8x4d8x2d7xp5122d8fx4d8x3d8·v5114d8x5d7x7d7xv59 32/50 54 2017-10-23 1
55 JQIN 3d8x4d8x2d7xv5124d9fx4d8a
-c-
x2d8f
-c-
·p543d8x2d7x4d8xv516 32/50 54 2017-10-23 1
55 6 I MIG 2d7x4d8x3d8xp5124d9fx4d8a
-c-
x2d8f·v584d8x5d7x3d8xp59 29/50 49 2017-10-09 6
54 CONTRAPONS 4d8x3d8x2d7xp5124d9fx2d8fx7d8·p583d8x4d8x2d7xp512 32/50 54 2017-10-27 0
54 LLUC 4d8x2d7x5d7xp594d9fx2d8fx3d9f·2p553d8x4d8x5d7xp59 23/50 39 2017-09-13 15
54 APM2001 4d8x3d8x2d7xp5124d9fx2d8fx7d8·p584d8x2d7x3d8xp512 32/50 54 2017-10-26 0
54 ESALA 4d8x3d8x2d7xp5124d9fx2d8fx7d8·2p584d8x3d8x2d7xp512 32/50 54 2017-10-27 0
54 HARRYRUL97 3d8x4d8x2d7xp6122d8fx7d8x4d9f·p683d8x4d8x2d7xp512 32/50 54 2017-10-26 0
53 LAURARUBí 3d8x4d8x2d7xp5124d9fx3d9fx5d8·2p523d8x4d8x7d7xv512 26/50 44 2017-09-30 9
52 PARDINES 5d7x7d7x2d7xp564d9fx2d8fx7d8·v5113d8x4d8x2d7xp512 29/50 49 2017-10-17 3
52 D_LIANTE 4d8x2d7x5d7xv593d9fx4d9fx5d8·p7f
-c-
23d8x4d8x2d8fxv512 23/50 39 2017-09-18 13
50 TESLA 4d8x3d8x2d7xv5124d9fx3d9fx4d8a·p624d8x3d8x7d8xp59 23/50 39 2017-09-25 11
50 MINYELSA 3d8x4d8x2d7xp5124d9fx4d8a
-c-
x2d8f·p553d8x4d8x2d7xp512 29/50 49 2017-10-25 1
50 POLLASTRE2 3d8x4d8x2d7xv5124d9fx3d9f
-c-
x5d8·2p525d7x4d8x7d7xv59 23/50 39 2017-09-25 11
49 BAUSALBONS 5d7x2d7x4d8xp595d8x4d9fx3d9f·p623d8x4d8x5d7xp59 20/50 34 2017-09-13 15
49 DARTH BEER 5d7x2d7x7d7xp564d9fx2d8fx3d9f·v584d8x5d7x7d7xp56 20/50 34 2017-09-14 15
47 GUILLEMG 4d8x2d7x5d7x2p5124d9fx3d9fx5d8·p624d8x5d7x7d7x2p56 20/50 34 2017-09-18 13
46 SUBIDON 4d8x3d82d8f
-id-
2d8f
-c-
xp584d9f3d9f
-id-
7d8x3d9f
-c-
xv583d8x4d8x7d8
-c-
xp59 25/50 42 2017-10-15 4
45 3DE9 5d7x3d8x4d8xp594d9fx4d8ax2d8f·v585d7x4d8x7d7xp56 23/50 39 2017-10-09 6
45 RUBéNT 5d7x2d7x4d7axv562d8fx4d9fx5d8·v585d7x3d7x4d8xp56 20/50 34 2017-09-25 11
44 TOTO94 4d8x3d8x5d7xv594d9fx7d8x4d8a·v584d8x3d8x2d8fx2p59 26/50 44 2017-10-26 0
42 GORILINGUS 4d8x3d7sx5d7xv564d9fx3d9f
-c-
x5d8·p523d8x4d8x2d8fxp59 17/50 28 2017-09-16 14
40 MIIKECUS 4d8x4d7ax5d7xv564d9fx4d8a
-c-
x7d8·p554d8x3d8x7d7xp59 20/50 34 2017-10-09 6
33 RUI5 5d7x7d7x2d7xp564d9fx2d8fx4d8a·p654d8x5d7x7d7xp56 17/50 28 2017-10-12 5
27 SMORATó 5d7x4d7ax7d7xp534d9fx2d8fx5d8·p654d8x5d7x7d7xp56 14/50 23 2017-10-16 4
21 XATIN16 xxx····34d9fx4d8a
-c-
x2d8f·2p55xxx····3 11/50 18 2017-10-19 3
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.