[ 42 ] 2018-10-14

El Vendrell

Fira Sta Teresa

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Joves Xiquets de Valls

Nens del Vendrell
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d9f·4d9f5d9f
-id-
5d8·2p5183d9f·4d9·2d8
-c-
·p6163d8·7d8·4d8·2p516 50/50 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
57 AITORGUDI 3d9fx9d8x4d9f·p8fm83d9fx4d9fx2d8xp7f83d8x4d8x2d8fxv59 25/50 42 2018-09-24 15
53 MIIKECUS 5d9fx4d9fax3d9f·p8fm52d8x3d9fx4d9fxp6113d8x2d8fx4d8x2p512 28/50 47 2018-10-08 6
53 GERARDCDT 4d9fax5d9fx310fm·p8fm22d8x4d9x3d9fxp6142d8fx3d8x4d8x2p512 28/50 47 2018-10-08 6
53 JQIN 4d9fax310fmx5d9f4d9
-id-
p8fm25d9fx2d8x4d9
-c-
xp6103d8x7d8x4d8x2p516 28/50 47 2018-10-08 6
52 FEFO 5d9fx9d8x4d9fa·p8fm22d8x5d9fx3d9fxp6112d8fx3d8x4d8xp59 22/50 37 2018-09-24 15
52 BAUSALBONS 5d9fx9d8x4d9fa·p8fm23d9fx5d9fx2d8xp582d8fx3d8x4d8x2p512 22/50 37 2018-09-24 15
52 SERGI CC 4d9x5d9fx4d9fa·p8fm22d8x5d9fx3d9fxp6113d9fx2d8fx4d8x2p59 22/50 37 2018-09-19 15
52 JAO 4d9fax5d9fx9d8·p8fm23d9fx4d9fx2d8xp6113d8x4d8x2d8fxp69 22/50 37 2018-09-18 15
51 DMO 4d9fax310fmx4d9f·p8fm53d9fx2d8x4d9fxp7f87d8x3d8x2d8fxp6
-c-
9 22/50 37 2018-09-30 14
49 DEVALLS22 5d9fx4d9fax9d8·p8fm
-c-
22d8
-c-
x4d9
-c-
x3d9fxp6147d8x3d8x4d8xp612 28/50 47 2018-10-12 2
47 GORILINGUS 310fmx4d9x4d9fa·p8fm22d8x4d9x3d9fxp6143d9fx4d8x2d8fx2p59 25/50 42 2018-10-09 5
47 TESLA 5d9fx9d9fx310fm·p8fm22d8x3d9fx4d9fxp6113d9fx2d8fx4d8xp66 19/50 32 2018-09-27 15
47 HARRYRUL97 310fmx4d9x4d9fa·p8fm22d8x4d9x5d9fxp6113d8x7d8x4d8xp512 25/50 42 2018-10-09 5
45 DARTH BEER 4d9fax5d9fx4d9
-c-
·p8fm22d8x5d9fx3d9fx2p582d8fx4d8x3d83d9f
-i-
v58 18/50 30 2018-09-21 15
44 ENSAB 4d9fax9d8x3d9f·p8fm54d9
-c-
x4d9fx3d9fxp6113d8x4d8x2d7xv59 25/50 42 2018-10-12 2
44 ESALA 3d9fx4d9fax9d8·p8fm53d9fx4d9
-c-
x4d9fxp7f83d8x7d8x4d8xp612 25/50 42 2018-10-12 2
44 XURRICAQUI 9d8x4d9fax5d9f·p8fm22d8x3d9fx4d9fxp6112d8fx4d9f4d9f
-id-
3d8xp65 18/50 30 2018-09-30 14
43 LAURARUBí 4d9fax5d9fx9d8·p8fm24d9x2d8x3d9fxp7f117d8x3d8x4d8xv512 25/50 42 2018-10-13 1
43 SANTIAGO 4d9fax9d8x5d9f·p8fm23d9fx5d8x4d9fx2p563d8x4d8x7d8x2p516 24/50 40 2018-10-11 3
43 6 I MIG 5d9fx4d9fax9d8·p8fm22d8x3d9fx4d9fx2p582d8fx4d8x3d8x2p512 22/50 37 2018-10-08 6
42 RUBéNT 310fmx5d9fx4d9fa·p8fm22d8x3d9fx4d9fxp583d9fx2d8fx4d8xp66 16/50 27 2018-09-23 15
42 APM2001 4d9fax5d9fx310fm·p9fmp
-c-
22d8x3d9fx4d9fxp6113d9fx5d8x2d8fxp63 16/50 27 2018-09-26 15
41 MIKI 9d8x5d9fx4d9fa·p7f22d8x4d9x3d9fxp6143d9fx4d8x2d8fxp66 22/50 37 2018-10-10 4
41 SMORATó 5d9fx4d9fax9d8·p7f23d9fx2d8x4d9xp6143d9fx4d8x2d8fxp66 22/50 37 2018-10-10 4
38 CAÑIBORDE 5d9fx2d9fmx4d9fa·p7f23d9fx4d9fx5d8xp693d8x2d8fx4d8xp69 20/50 34 2018-10-10 4
20 ENANAPEKE 3d9f3d8s
-i-
2d9fmx410fxp8fm53d8sx5d9fx210fmxp5s33d9fx4d9fax210fmxp73 11/50 18 2018-10-12 2
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.