[ 41 ] 2017-10-22

Valls

Diada de Sta Úrsula

Colla Joves Xiquets de Valls

Colla Vella dels Xiquets de Valls
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d9f2d8
-i-
3d9fa
-id-
3d9fa
-id-
2d8
-c-
·p8fm
-i-
202d8
-c-
·410fm
-c-
·4d9·p8fm16 36/36 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
50 XURRICAQUI 2d8x3d9fa3d9fa
-i-
3d9f·p8fm8410fmx4d9x2d8xp8fm13 21/36 49 2017-10-19 1
48 DARTH BEER 2d8x3d9fa·2d9fm·p8fm3310fmx4d9x2d8xp8fm11 14/36 33 2017-09-14 15
47 GORILINGUS 2d8x310fm·3d9fa·p8fm3310fmx410fmx4d9xp8fm11 14/36 33 2017-09-16 14
47 AITORGUDI 2d8x2d9fm·5d9f·p8fm3310fmx410fmx4d9xp8fm11 14/36 33 2017-09-15 14
47 PRAT 2d8x4d9·3d9fa·p8fm3410fmx310fmx4d9xp8fm11 14/36 33 2017-09-16 14
47 POLLASTRE2 2d8
-c-
x4d9
-c-
·3d9f·p8fm7310fmx4d9fax4d9xp8fm9 16/36 37 2017-09-25 10
47 6 I MIG 5d9f
-c-
x2d9f
-c-
·3d9f·p8fm44d9x2d8
-c-
x310fmxp8fm12 16/36 37 2017-09-25 10
46 EDU51 2d8
-c-
x3d9fa·2d9fm·p8fm4310fmx410fm
-c-
x4d9xp8fm12 16/36 37 2017-09-27 9
46 JQIN 2d8x3d9fa
-c-
·3d9f5d9f
-id-
p8fm6410fmx2d8x4d9xp8fm13 19/36 44 2017-10-17 2
46 PIRATA 3d9fx2d8
-c-
·5d84d9
-i-
p8fm
-c-
7410fmx4d9x310fm
-c-
xp8fm11 18/36 42 2017-10-10 4
45 LLUC 2d8
-c-
x3d9f·4d9f310fm
-i-
p8fm
-c-
7310fmx4d9x5d9fxp7f6 13/36 30 2017-09-13 15
45 SANTIAGO 2d8x4d9
-c-
·2d9fm3d9fa
-i-
p8fm5410fmx4d9x2d8
-c-
xp8fm14 19/36 44 2017-10-18 1
44 ASDF 2d8x2d9fm3d9fa
-i-
5d9f
-c-
·p8fm52d8
-c-
x410fmx4d9xp8fm14 19/36 44 2017-10-20 0
44 DMO 2d83d9fa
-id-
3d9fa
-c-
x4d9f·p8fm6410fmx4d9x2d8xp8fm13 19/36 44 2017-10-20 0
43 BAUSALBONS 2d8x4d9·5d9f·p8fm3310fmx4d9x2d9fmxp8fm9 12/36 28 2017-09-13 15
43 SERGI CC 2d8x3d9fa·310fm
-c-
·p8fm34d9x310fmx4d9faxp8fm9 12/36 28 2017-09-13 15
43 JAO 2d8x310fm·3d9fa·p8fm34d9x310fmx4d9faxp8fm9 12/36 28 2017-09-13 15
40 3DE9 3d9fx5d9f·2d9f
-c-
·p8fm4410fmx310fmx4d9xp8fm11 15/36 35 2017-10-09 5
39 JAUMEPG93 2d8x3d9fa·5d9f·p8fm34d9x2d8x410fmxp8fm13 16/36 37 2017-10-15 2
38 MIIKECUS 2d8x2d9fm·3d9fa·p8fm3410fmx4d9x3d9faxp8fm11 14/36 33 2017-10-09 5
38 MINYELSA 2d8x3d9f3d9fa
-i-
4d9f·p8fm8410fmx2d8
-c-
x5d9fxp78 16/36 37 2017-10-19 1
38 GERARDCDT 2d9fmx2d8·3d9fa
-c-
·p8fm3410fmx4d9x310fm
-c-
xp8fm11 14/36 33 2017-10-09 5
38 GIOMATEIX 2d9f
-c-
x4d9·310fm
-c-
·p8fm1410fmx4d9x2d8xp8fm13 14/36 33 2017-10-09 5
37 ENSAB 2d8x3d9fa·5d9f·p8fm34d9x2d8x410fmxp8fm13 16/36 37 2017-10-20 0
37 RUI5 2d8x3d9fa·2d9fm·p8fm3410fmx4d9x310fmxp8fm11 14/36 33 2017-10-12 4
37 GUILLEMG 2d9f
-c-
x2d8·3d9fa·p8fm34d9x410fmx2d8xp8fm13 16/36 37 2017-10-21 0
37 HARRYRUL97 2d8x3d9fa·2d9fm·p8fm3410fmx2d8x4d9xp8fm13 16/36 37 2017-10-20 0
37 TOTO94 2d8x3d9fa·5d9f·p8fm3410fmx2d8x4d9xp8fm13 16/36 37 2017-10-20 0
35 SUBIDON 2d8x3d9fa
-c-
3d9fa
-id-
2d9fm·p8fm
-c-
6410fmx2d8
-c-
x9d9fxp78 14/36 33 2017-10-15 2
34 D_LIANTE 2d8x310fm
-c-
·4d9·p8fm3310fmx410fx4d9faxp8fm6 9/36 21 2017-09-18 13
33 TESLA 2d9fx3d9fa·310fm·p8fm14d9fax310fmx4d9xp8fm9 10/36 23 2017-09-25 10
33 APM2001 2d9f
-c-
x3d9fa
-c-
·5d9f·p8fm12d8x410fmx4d9xp8fm13 14/36 33 2017-10-21 0
33 A.G. 2d8x3d9fa·3d9f·p8fm6410fmx2d8
-c-
x3d9fxp7f8 14/36 33 2017-10-21 0
32 NAUIX26 2d8x5d9f·3d9fa
-c-
·p8fm3310fmx410fmx2d8xp8fm10 13/36 30 2017-10-15 2
30 PARDINES 2d9fx5d9f·3d9fa·p8fm14d9x9d9fx2d8xp8fm11 12/36 28 2017-10-17 2
30 ESALA 2d8x2d9f
-c-
·3d9fa·p8fm32d8x410fmx4d9xp7
-c-
10 13/36 30 2017-10-20 0
29 SMORATó 2d8x3d9fa·2d9fm·p8fm3310fmx410fmx3d9faxp8fm8 11/36 25 2017-10-10 4
25 CONTRAPONS 2d8
-c-
x3d9fa
-c-
·5d9f·p8fm4410fmx4d9x9d83d9fa
-i-
p7f7 11/36 25 2017-10-20 0
23 LAURARUBí 2d8x3d9fa·5d9f·p8fm3410fmx2d8x3d9faxp7
-c-
7 10/36 23 2017-10-20 0
23 XATIN16 2d8x3d9fa
-c-
·5d9f
-c-
·p8fm3410fmx310fm
-c-
310fm
-i-
4d9
-c-
xp7
-i-
6 9/36 21 2017-10-16 2
22 RUBéNT 3d9fa
-c-
x2d9f
-c-
·4d9f·p8fm15d9fx310fm
-c-
x4d9faxp7f3 4/36 9 2017-09-18 13
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.