[ 35 ] 2017-09-24

Barcelona

La Mercè colles locals

Castellers de Barcelona

Castellers de la Sagrada Família

Castellers de la Vila de Gràcia

Castellers de Sants

Castellers del Poble-Sec

Colla Jove de Barcelona
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 4d9f·3d9f·5d8·p5163d7s·7d7·5d7·p5162d8f·7d8·4d9f·v5163d9f·4d9f·5d8·2p5164d7a·5d7·3d7a·2p5
-c-
165d7·4d8
-c-
·4d7a·2p416 96/96 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
73 SERGI CC 3d9fx4d9fx5d8xp6125d7x4d8x3d7sxv593d9fx7d8x2d8fxv5123d9fx4d9fx5d8xv5125d7x4d7ax3d7axp5127d7x5d7x4d7axp59 66/96 58 2017-07-17 15
67 6 I MIG 3d9fx5d8x4d8xp5125d7x3d7sx4d8xv594d8x3d8x2d8fx2p563d9fx2d8fx5d8x2p5125d7x4d7ax3d7axv5125d7x7d7x4d7axv59 60/96 53 2017-07-21 14
64 DARTH BEER 3d9fx2d8fx4d8x2p563d7sx5d7x4d8xp5123d9fx2d8fx7d8xp594d9fx3d9fx5d8xv5125d7x4d7ax7d7xp595d7x7d7x4d8
-c-
xp59 57/96 50 2017-07-20 14
63 JAO 3d9fx4d9fx9d8xp694d8x2d7x3d7sxv563d9fx2d8fx7d8x2p593d9fx4d9fx5d8x2p5162d7x4d8x5d7xv565d7x7d7x4d7axv59 55/96 48 2017-07-16 15
63 ESALA 3d9fx4d9fx5d8x2p5127d7x3d7sx4d8xp5124d9fx2d8fx7d8xp5123d9fx4d9fx5d8x2p5165d7x3d7ax4d7axp5124d8x5d7x7d7xp58 72/96 63 2017-09-22 0
63 POLLASTRE2 3d9fx4d9fx5d8xp6123d7sx4d8x5d7xv592d8fx7d8x3d9f
-c-
xv5123d9fx4d9fx5d8x2p5164d7ax5d7x3d7axv5127d7x5d74d8
-i-
4d7axv58 69/96 61 2017-09-13 2
63 DMO 5d8x3d9fx4d9fxv5125d7x4d8x3d7sxv592d8fx7d8x4d9fxv5165d8x3d9fx4d9fxv5125d7x4d7ax3d7axv5125d74d8
-id-
4d7ax7d7xv58 69/96 61 2017-09-12 2
62 BAUSALBONS 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x3d7sx2d7xp593d9fx7d8x5d8xp563d9fx4d9fx2d9fmxp695d7x2d7x4d7axp595d7x3d7ax4d7axp59 54/96 47 2017-07-18 15
61 ENSAB 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x7d7x5d7xp5127d8x2d8fx3d8x2p593d9fx4d9fx5d8x2p5163d7ax4d7ax4d7x2p495d7x4d8x4d7axv511 69/96 61 2017-09-21 0
60 AITORGUDI 4d9fx3d9fx4d8axp694d8x2d7x5d7xv567d8x3d9fx4d8xv593d9fx4d9fx5d8xv5124d8x2d7x5d7xv567d7ax5d7x4d7axv59 51/96 45 2017-07-16 15
60 GERARDCDT 4d9fx3d9fx5d8xp6
-c-
123d7sx5d7x4d8xv597d8x2d8fx3d9fx2p593d9fx4d9fx5d8x2p5164d7ax5d7x2d7x2p5117d7x5d7x4d7axv59 66/96 58 2017-09-14 2
60 LAURARUBí 4d9fx3d9fx5d8xp7f124d8x3d8x2d7xv533d9fx7d8x5d8xp664d9fx3d9fx5d8xv5127d7x5d7x4d7axv594d7ax7d7x4d8
-c-
xv59 51/96 45 2017-07-18 15
60 ASDF 4d9fx3d9fx5d8x2p5123d7sx5d7x4d8
-c-
4d8
-id-
p5112d8fx5d8x7d8xp593d9fx4d9fx5d8x2p5165d7x4d7ax3d7ax2p4124d8x5d7x7d7xp58 68/96 60 2017-09-23 0
59 PIRATA 3d9fx4d9fx5d8xp6
-c-
124d8x5d7x7d7xp5122d8fx4d9fx5d8xp693d9fx4d9fx5d8xp6123d7ax4d7ax5d7xp5125d7x4d7ax3d7xp59 66/96 58 2017-09-18 1
58 3DE9 sppx4d9f4d9f
-id-
5d8xv584d8x3d7sx7d7xp5125d8x7d8x4d9fx2p593d9fx5d8x4d9fxv5125d7x4d7ax3d7axv5125d7x7d7x4d7axv59 62/96 54 2017-09-06 4
58 EDU51 4d9fx3d9fx5d8xp6124d8x7d7x3d7sxp5122d8fx7d8x3d9fxv5125d8x3d9fx4d9fxp5127d7x5d7x4d7axp595d7x7d7x4d8xp58 65/96 57 2017-09-17 1
58 SANTIAGO 3d9fx5d8x4d9fxv5124d8x3d7sx5d7xv593d8x4d8x2d8fxv593d9fx4d9fx5d8x2p5165d7x4d7ax3d7axp5124d8x5d7x7d7xp58 66/96 58 2017-09-23 0
57 CONTRAPONS 4d9fx3d9fx5d8xp6124d8x3d7sx7d7xp5123d9fx2d8fx7d8xp595d8x3d9fx4d9fxp6125d7x3d7ax4d7axp5124d8x5d7x7d7xp58 65/96 57 2017-09-23 0
57 RUI5 3d9fx4d9fx5d8xp6123d8x4d8x3d7sxv563d9fx4d9fx5d8xp663d9fx4d9fx5d8xp6122d7x3d7ax4d8xp565d7x5d7ax7d7axp56 48/96 42 2017-07-18 15
57 MINYELSA 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x3d7sx5d7xp5123d9fx2d8fx7d8xp593d9fx4d9fx5d8xp6125d7x3d7ax4d7axp5124d8x5d7x7d7xp58 65/96 57 2017-09-22 0
57 HARRYRUL97 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x3d7sx5d7xp5124d9fx2d8fx5d8xp693d9fx4d9fx5d8xp6123d7ax7d7x4d7axp594d8x5d7x7d7x2p411 65/96 57 2017-09-23 0
57 TOTO94 4d9fx3d9fx5d8x2p5123d7sx4d8x5d7xp5127d8x4d9fx2d8fxp5123d9fx4d9fx5d8xv5123d7ax4d7ax7d7xp595d7x7d7x4d8xp58 65/96 57 2017-09-23 0
56 LLUC 4d9fx3d9fx5d9fxp7f93d8x4d8x2d7xv533d9fx2d8fx5d8xv593d9fx4d9fx5d8xp7f122d7x5d7x7d7xv564d8x5d7x7d7xv58 47/96 41 2017-07-16 15
54 TESLA 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x3d8x3d7sxp593d9fx2d8fx7d8xv5123d9fx4d9fx2d9fmxv592d7x5d7x4d7axp594d8x7d7x4d7axp58 59/96 52 2017-09-12 2
54 PARDINES 3d9fx4d9fx5d8xp6124d8x3d7sx5d7xp5123d9fx2d8fx7d8xp693d9fx4d9fx2d9fmxp7f93d7ax4d7ax5d7xp5125d7x7d7x4d8xp58 62/96 54 2017-09-21 0
54 ESTEVE_CAT 3d9fx5d8x4d8xv593d7sx5d7x4d8xv597d8x5d8x2d8fxv5123d9fx4d9fx5d8xv5125d7x3d7ax4d7axv5124d8x5d7x7d7xv58 62/96 54 2017-09-22 0
54 JAUMEPG93 5d8x4d9fx3d9fx2p5123d7sx5d7x4d8xv592d8fx5d8x4d9fx2p594d9fx3d9fx5d8xv5124d7ax3d7ax5d7xp5124d8x5d7x7d7xv58 62/96 54 2017-09-22 0
52 SUBIDON 3d9fx4d9f5d9f
-i-
5d8
-c-
xp6
-c-
107d74d8
-id-
4d8x3d8
-c-
xv552d8f4d9f
-id-
4d9f5d8
-id-
5d8x2p574d9fx3d9fx5d8x2p5165d7x7d7x4d7ax2p494d7a4d8
-id-
4d8
-c-
x4d7x2p411 58/96 51 2017-09-20 1
51 D_LIANTE 3d9fx4d9f
-c-
x5d8xp6114d8x2d7x5d7xv562d8f3d9f
-id-
4d9f4d9f
-id-
5d8x2p573d9fx4d9fx5d8x2p5164d7ax5d7x3d7xv594d8x7d7x5d7xv58 57/96 50 2017-09-18 1
50 RUBéNT 4d9fx3d9fx2d8fxp693d7sx4d8x5d7x2p493d9fx4d9fx5d8x2p563d9fx4d9fx5d8xp7f127d7x5d7x4d7axp594d8x5d7x4d7axv511 56/96 49 2017-09-18 1
50 GUILLEMG 3d9fx4d9fx5d8xp6124d7ax5d7x4d8xp593d9fx5d8x2d8fxv593d9fx4d9fx4d8axp694d7ax5d7x4d7xp595d7x7d7x4d8xp58 56/96 49 2017-09-18 1
50 PRAT 3d9fx4d9fx4d8axp7f93d8x4d8x2d7x2p533d9fx5d8x7d8x2p563d9fx2d9fmx4d9fxp695d7x7d7x4d8xv564d8x7d7x5d7xv58 41/96 36 2017-07-20 14
50 NAUIX26 3d9fx4d9fx5d8xp6123d8x4d8x3d7sx2p463d9fx4d9fx5d8
-c-
xp563d9fx4d9fx5d8xp6122d7x5d7x7d7xp565d7x7d7x4d7axp59 51/96 45 2017-09-01 5
49 MIIKECUS 3d9fx4d9fx5d8xp6123d7sx4d8x2d7xv563d9f
-c-
x5d8x2d8fxp663d9fx4d9fx5d8xp7f124d7x5d7x7d7xv564d7ax7d7x5d7xv59 51/96 45 2017-09-04 4
47 GORILINGUS 3d9fx4d9fx4d8axp693d7sx4d8x3d8xv563d83d9f
-id-
7d8x2d8fxp583d9fx4d9fx5d8xp6124d8x5d7x7d7xv564d8x2d7x5d7xv58 49/96 43 2017-09-05 4
44 SMORATó 4d9fx3d9fx5d8xp6123d7sx4d7x7d7xp5124d8x2d8fx3d9fxp564d9fx3d9fx5d9fxp7f93d7x4d7x2d7xp533d7x4d7x7d7xv53 45/96 39 2017-09-02 5
44 XURRICAQUI 5d8x4d9fx3d9fxv5123d7sx5d7x4d8
-c-
4d8
-id-
v582d8fx4d9fx7d8xv516xxx····3xxx····37d7x4d8x5d7xv58 50/96 44 2017-09-23 0
43 DAVIDMP 5d8x2d8fx3d9f
-c-
xp684d8x3d7sx5d7xv59xxx····3xxx····35d7x3d7ax4d7axv5124d7ax5d7x7d7xv59 44/96 38 2017-09-01 5
25 GIOMATEIX xxx····3xxx····3xxx····3xxx····3xxx····37d7x4d8x5d7x2p411 26/96 23 2017-09-13 2
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.