[ 33 ] 2017-09-17

Tarragona

Diada del primer diumenge

Castellers de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Xiquets de Tarragona
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 310fm
-c-
·2d8
-c-
·4d9
-c-
4d9
-id-
p6185d9f·310fm
-c-
·4d9f·p8fm164d9fa·4d9
-c-
·5d9f·p6165d8
-c-
5d8
-id-
3d9f·4d9f·p7f18 68/68 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
57 PIRATA 3d9fax2d8x310fm·p8fm65d9fx310fm
-c-
x4d9fxp8fm
-c-
145d9fx4d9fax4d9
-c-
xp8fm123d9fx4d9fx5d8·p7f13 45/68 56 2017-09-10 1
55 AITORGUDI 310fmx3d9fax2d9fm·p8fm45d9fx9d8x3d9faxp8fm9310fmx410fmx4d9faxp7f63d9fx4d9fx5d8·p7f13 32/68 40 2017-07-16 15
55 FRESBEE 310fmx410fmx2d8
-c-
3d9
-i-
p8fm7310fmx4d9
-c-
x5d9fxp8fm11310fmx3d9
-c-
x4d9faxp7f64d9fx2d9fmx3d9f·p8fm
-i-
8 32/68 40 2017-07-15 15
55 RUI5 310fmx4d9x2d8
-c-
·p8fm9310fmx5d9fx3d9faxp8fm11310fmx4d9x2d8xp8fm53d9fx5d9fx4d9f·p8fm8 33/68 41 2017-07-18 14
55 DARTH BEER 3d9fax4d9x310fm·p8fm65d9fx310fm310fm
-i-
3d9fxp7f74d9fax310fmx5d9fxp8fm93d9fx4d9fx4d8a·p7f11 33/68 41 2017-07-18 14
54 6 I MIG 310fmx4d9x2d8·p8fm8310fmx3d9fax5d9fxp8fm11310fmx4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 40/68 50 2017-09-01 4
53 SMORATó 310fmx4d9x410fm·p8fm65d9fx310fmx3d9faxp8fm11310fmx4d9x410fmxp8fm53d9fx4d9fx4d8a·p7f11 33/68 41 2017-07-29 12
53 JAO 310fmx3d9fax2d8·p8fm65d9fx2d9fmx9d8xp8fm94d9fax310fmx4d9xp8fm82d9fmx3d9fx4d9f·p8fm8 31/68 38 2017-07-16 15
53 XATIN16 3d9fax310fmx2d8·p8fm
-c-
65d9fx310fm
-c-
x3d9fa
-c-
xp8fm124d9x5d9f310fm
-i-
4d9faxp8fm
-c-
103d9fx4d9fx5d8·p7f13 41/68 51 2017-09-06 2
53 A.G. 2d8x4d9x310fm·p8fm85d9fx3d9fa
-c-
x310fmxp8fm115d9fx4d9x4d9faxp8fm113d9fx5d8x4d9f·p7f13 43/68 53 2017-09-16 0
52 SERGI CC 310fmx3d9fax4d9·p8fm6310fmx5d9fx3d9faxp8fm11310fmx410fmx4d9xp8fm53d9fx4d9fx2d9fm·p8fm8 30/68 37 2017-07-17 15
52 APM2001 2d8x310fmx4d9·p8fm85d9fx310fm
-c-
x3d9faxp8fm124d9fax5d9fx4d9xp8fm114d8a
-c-
x3d9fx4d9f·p7f11 42/68 52 2017-09-16 0
52 DMO 4d9
-c-
x310fmx2d8·p8fm95d9fx310fm
-c-
x3d9faxp8fm12310fm
-c-
x4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 42/68 52 2017-09-14 0
51 BAUSALBONS 310fmx4d9x2d8·p8fm89d8x5d9fx2d9fmxp7f6310fmx4d9x5d9fxp8fm84d9fx5d9fx2d9fm·p7f8 30/68 37 2017-07-18 14
51 TESLA 310fmx2d8x3d9fa·p8fm65d9fx310fmx2d9fmxp8fm114d9fax5d9fx4d9xp8fm114d9fx3d9fx2d9fm·p7f11 39/68 48 2017-09-04 3
51 VELLAKU 310fmx2d8
-c-
x4d9·p8fm9310fmx3d9fa
-c-
x5d9fxp8fm114d9fax410fmx4d9xp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 41/68 51 2017-09-15 0
51 MINYELSA 310fmx2d8
-c-
x4d9
-c-
·p8fm105d9fx3d9fa
-c-
x310fm
-c-
xp8fm12310fmx4d9fax4d9xp8fm83d9fx4d9fx4d8a·p7f11 41/68 51 2017-09-14 0
51 NAUIX26 310fmx4d9x2d8·p8fm83d9fax5d9fx2d9fmxp8fm95d9fx4d9fax4d9xp8fm113d9fx4d9fx5d8·p7f13 41/68 51 2017-09-16 0
51 GIOMATEIX 310fmx2d8x4d9·p8fm83d9fax5d9fx310fm
-c-
xp8fm124d9fax4d9x310fmxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 41/68 51 2017-09-15 0
50 MARCGUIVI 310fmx2d8
-c-
x3d9fa4d9
-id-
p8fm10310fm
-c-
x5d9fx2d9fmxp8fm12310fmx4d9x4d9faxp8fm84d9fx3d9fx5d8·p8fm10 40/68 50 2017-09-15 0
50 GORILINGUS 310fmx4d9x2d8·p8fm8310fmx410fmx5d9fxp8fm115d9fx4d9fax4d9xp8fm
-c-
115d8x3d9fx4d8a·p7f10 40/68 50 2017-09-14 0
50 ENSAB 310fmx4d9x2d8·p8fm8310fmx5d9fx3d9faxp8fm11310fmx4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 40/68 50 2017-09-15 0
50 PARDINES 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fmx5d9fx3d9faxp8fm114d9fax310fmx4d9xp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 40/68 50 2017-09-16 0
50 GERARDCDT 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fmx3d9fax5d9fxp8fm11310fmx4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 40/68 50 2017-09-14 0
50 ESTEVE_CAT 310fmx2d8x4d9·p8fm85d9fx310fmx3d9faxp8fm114d9x5d9fx4d9faxp8fm114d9fx3d9fx5d8·p610 40/68 50 2017-09-15 0
50 TOTO94 4d9x2d8
-c-
x310fm·p8fm95d9fx310fmx3d9faxp8fm114d9x4d9fax310fmxp8fm84d9f
-c-
x3d9fx5d8·p7f12 40/68 50 2017-09-16 0
49 POLLASTRE2 310fmx4d9fax3d9fa·p8fm45d9fx310fm
-c-
x2d9fmxp8fm124d9fax4d9x310fmxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p7f13 37/68 46 2017-09-03 3
48 EDU51 310fmx3d9fax2d9f·p8fm45d9fx3d9fax2d9fmxp8fm95d9fx4d9fax4d9xp7f114d9fx3d9fx4d8a·p7f11 35/68 43 2017-08-27 5
48 XURRICAQUI 310fmx2d8x4d9·p8fm85d9fx310fmx3d9faxp8fm114d9fax4d9x310fmxp8fm84d9fx3d9f
-c-
3d9f
-id-
5d8xp7f12 39/68 48 2017-09-15 0
47 GRIPAU 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fm
-c-
x3d9fax5d9fxp8fm124d9x310fmx4d9faxp8fm84d9fx3d9fx5d8·p710 38/68 47 2017-09-16 0
47 GUILLEMG 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fmx5d9fx3d9faxp8fm115d9fx310fmx4d9xp8fm84d9fx3d9fx4d8a·p7f11 38/68 47 2017-09-14 0
47 JQIN 310fmx2d8
-c-
x4d9
-c-
·p8fm105d9fx310fm
-c-
x3d9fa
-c-
xp7f94d9
-c-
x310fm
-c-
x4d9faxp8fm
-c-
93d9fx4d9f
-c-
x2d8f·p7f10 38/68 47 2017-09-16 0
46 MIIKECUS 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fm
-c-
x5d9f410fm
-i-
3d9faxp8fm114d9fax4d9x310fmxp8fm85d8x3d9fx4d8a·p7f10 37/68 46 2017-09-14 0
46 ESALA 310fmx4d9
-c-
x2d8·p8fm9310fmx410fm
-c-
x5d9fxp8fm11310fmx4d9x2d9fmxp8fm54d9fx3d9fx4d8a·p7f11 36/68 45 2017-09-13 1
46 HARRYRUL97 310fmx4d9x2d8·p8fm8310fmx3d9fax5d9fxp8fm11310fmx4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx5d8·p8fm10 37/68 46 2017-09-15 0
46 D_LIANTE 310fmx2d8x4d9·p8fm82d9fmx3d9fax5d9fxp8fm9310fmx4d9x4d9faxp8fm83d9fx4d9fx4d8a
-c-
·p7f11 36/68 45 2017-09-13 1
45 3DE9 310fmx2d8x4d9·p8fm85d9fx310fmx9d8xp8fm114d9x4d9fax310fmxp8fm84d9fx3d9fx4d8a·p8fm8 35/68 43 2017-09-08 2
45 PRAT 4d94d9
-id-
2d8
-c-
x310fmxp8fm12310fm
-c-
310fm
-id-
5d9fx2d9fmxp8fm
-c-
104d9x410fmx310fmxp8fm53d9fx4d9f
-c-
4d9f
-id-
5d8x2p59 36/68 45 2017-09-16 0
43 CONTRAPONS 310fmx2d8x3d9fa·p8fm6310fmx410fmx5d9f3d9fa
-i-
p8fm105d9fx4d9x310fmxp8fm83d9fax4d9fx5d8·p7f10 34/68 42 2017-09-13 1
43 SANTIAGO 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fmx4d9x5d9fxp8fm11310fmx4d9x4d9faxp8fm85d8x3d9fx2d8f·p67 34/68 42 2017-09-11 1
42 LLUC 310fmx2d8x4d9·p8fm85d9fx310fmx3d9faxp7f8310fmx5d9fx4d9xp8fm84d9fx4d8ax5d8·p7f10 34/68 42 2017-09-16 0
41 ASDF 3d9fax2d8x310fm
-c-
·p8fm75d9fx3d9fax2d9fmxp8fm9310fm
-c-
310fm
-id-
4d9x4d9faxp8fm74d9fx4d8a3d9f
-id-
5d8xp7f10 33/68 41 2017-09-15 0
40 RUBéNT 310fmx4d9x3d9fa·p8fm65d9fxxx··p8fm94d9fax5d9fxx·p8fm9xx····p7f5 29/68 36 2017-08-31 4
40 LAURARUBí 310fmx2d8x4d9·p8fm8310fmx410fmx3d9faxp8fm8310fmx4d9fax4d9xp8fm84d9fx3d9fx4d8a·p8fm8 32/68 40 2017-09-16 0
40 JAUMEPG93 2d8x310fmx4d9·p8fm8310fmx3d9fax4d9xp8fm8310fmx4d9fax4d9xp8fm83d9fx4d9fx4d8a·p68 32/68 40 2017-09-16 0
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.