[ 31 ] 2017-09-03

Sabadell

Festa Major

Castellers de Barcelona

Castellers de Sabadell

Minyons de Terrassa

Capgrossos de Mataró
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d8·2d7·4d8·p5163d9f·4d9f·2d8f·2p5163d9f·2d9fm·4d9f·p7f163d8·4d8·2d7·v516 64/64 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
67 ENSAB 4d8x3d8x2d7xp5163d9fx4d9fx2d8fx2p5163d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx2d8fx7d8xp63 51/64 67 2017-09-02 0
67 NAUIX26 3d8x4d8x2d7xp5163d9fx4d9fx2d8fx2p5163d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx2d8fx7d8xp63 51/64 67 2017-09-01 0
66 ESALA 5d8x3d8x4d8xp5123d9fx4d9fx2d8fx2p5163d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx2d8fx7d8xv56 50/64 66 2017-09-01 0
66 JAUMEPG93 4d8x3d8x2d7xv5124d9fx3d9fx2d8fx2p5164d9fx3d9fx2d9fmxp7f162d8fx3d9fx7d8xv56 50/64 66 2017-09-01 0
63 XURRICAQUI 3d8x4d8x2d7xp5162d8fx3d9f3d9f
-id-
7d8x2p5114d9fx2d9fmx3d9fxp7f162d8fx5d8x3d9fxp7f3 46/64 61 2017-08-28 2
60 JAO 3d9fx4d9fx5d8xp633d9fx4d9fx5d8x2p5122d9fmx3d9fx4d9fxp7f164d9fx3d9fx5d8xp63 34/64 45 2017-07-16 15
59 PRAT 3d9fx5d8x4d8axp633d9fx4d9fx5d8x2p5123d9fx4d9fx2d9fmxp7f164d9fx3d9fx5d8xp63 34/64 45 2017-07-19 14
59 6 I MIG 5d8x4d8x3d8xp5123d9fx2d8fx7d84d9f
-id-
2p5113d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx2d8fx7d8xv56 45/64 59 2017-09-01 0
57 RUBéNT 3d8x4d8x2d7xp5163d9fx4d9fx2d8fxv5123d9fx4d9fx9d8xp7f122d8fx3d9fx7d8xp53 43/64 57 2017-09-02 0
57 DARTH BEER 5d8x2d8fx3d8xp593d9fx7d8x5d8x2p593d9fx3d8ax4d9fxp7f123d9fx5d8x2d8fxp63 33/64 43 2017-07-18 14
56 GORILINGUS 3d9fx5d8x4d8axp633d9fx4d9fx5d8xp692d9fmx3d9fx4d9fxp7f163d9fx4d9fx4d8axp7f3 31/64 41 2017-07-17 15
56 RUI5 3d9fx4d8ax5d8xp633d9fx4d9fx5d8xp693d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx4d9fx5d8xp63 31/64 41 2017-07-16 15
54 SERGI CC 3d8x4d8x5d8xv593d9fx2d8fx7d8xv593d9fx4d9fx9d8xp693d9fx5d8x2d8fxp63 30/64 39 2017-07-17 15
53 BAUSALBONS 2d8fx4d9fx5d8xp563d9fx7d8x2d8fxv593d9fx2d9fmx9d8xp7f124d9fx3d9fx5d8xp63 30/64 39 2017-07-18 14
53 LAURARUBí 3d9fx5d8x2d8fxp633d9fx4d9fx5d8x2p5122d9fmx3d9fx5d9fxp7f125d8x3d9fx2d8fxp63 30/64 39 2017-07-18 14
53 HARRYRUL97 3d8x4d8x5d8xp693d9fx4d9fx2d8fxp6123d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx7d8x2d8fxp63 40/64 53 2017-09-01 0
53 DMO 3d8x2d7x4d8xv5122d8f4d9f
-id-
7d8x3d9f
-c-
x2p5103d9fx4d9fx2d8fxp7f122d8fx7d8x3d9fxv56 40/64 53 2017-09-02 0
53 A.G. 3d8x4d8x2d7x2p5123d9fx4d9fx2d8fx2p5162d8fx3d9fx4d8axp663d9fx7d8x4d8xp66 40/64 53 2017-09-01 0
51 MINYELSA 2d8fx3d8x4d8x2p593d9fx4d9f
-c-
x2d8fxp6113d9fx2d9fmx4d9fxp7f163d9fx2d8fx7d8xp63 39/64 51 2017-09-02 0
51 APM2001 4d8x3d8x5d8xp694d9fx3d9fx2d8fxv5123d9fx4d9fx5d8xp7f123d9fx5d8x4d8xp66 39/64 51 2017-09-02 0
51 GUILLEMG 2d7x3d8x4d8x2p5124d9fx3d9fx2d8fxv5122d9fmx4d9fx3d9fxp6123d9fx5d8x2d8fx2p53 39/64 51 2017-09-01 0
51 TOTO94 2d7x3d8x4d8xv5122d8fx3d9fx4d9fxv5123d9fx4d9fx2d8fxp7f127d8x2d8fx3d9fxp63 39/64 51 2017-09-02 0
47 SMORATó 3d9fx4d9fx5d8xp633d9fx4d9fx2d8fxp5124d9fx3d9fx2d9fmxp7f163d9fx4d9fx2d8fxp53 34/64 45 2017-08-28 2
47 EDU51 2d7x3d8x4d8xv5122d8fx7d8x3d9fxv595d8x3d9fx4d9fxp7f123d9fx5d8x2d8fxp63 36/64 47 2017-09-02 0
47 ASDF 5d8x3d8x4d8xp5123d9f3d9f
-id-
2d8fx5d8x2p5113d9fx4d9fx5d8xp693d9fx5d8x2d8fxp63 35/64 46 2017-08-31 1
46 AITORGUDI 4d8ax3d9fx5d8xv537d8x3d9fx5d8xp663d9fx4d9fx5d8xp7f123d9fx4d9fx5d8xp63 24/64 31 2017-07-16 15
45 TESLA 4d9fx5d8x3d8xp663d9fx4d9fx2d8fxv5123d9fx4d9fx9d8xp7f123d9fx4d9fx5d8xp63 33/64 43 2017-08-28 2
45 GERARDCDT 3d9fx5d8x2d8fx2p533d9fx4d9fx2d8fx2p5164d9fx3d9fx5d8xp7f123d9fx4d9fx5d8xp63 34/64 45 2017-09-02 0
44 ESTEVE_CAT 3d9fx4d8ax5d8xp633d9fx4d9fx2d8fxv5123d9fx4d9fax2d9fmxp7f123d9fx5d8x2d8fxv56 33/64 43 2017-08-31 1
42 SANTIAGO 4d8x3d8x2d7xv5122d8fx3d9fx4d84d9f
-id-
v583d9fx2d8fx4d8xp7f92d8fx3d9fx7d8xp63 32/64 42 2017-09-02 0
42 D_LIANTE 3d9f
-c-
x2d8fx5d8x2p533d9fx4d9f
-c-
x2d8fx2p5145d8x3d9fx4d9fxp7f123d9fx7d8x2d8fxp63 32/64 42 2017-09-01 0
41 PARDINES 3d9fx4d8ax5d8xp633d9fx7d8x4d9fxv593d9fx4d9fx2d9fmxp7f163d9fx7d8x4d9fxp63 31/64 41 2017-09-02 0
41 LLUC 4d9fx3d9fx5d8xv633d9fx7d8x4d9fxv693d9fx2d9fmx4d9fxp7f163d9fx4d9fx5d8xp7f3 31/64 41 2017-09-02 0
41 GRIPAU 5d8
-c-
x4d8x3d8xp697d8x4d9f
-c-
x3d9fxv583d9fx4d9fx5d8xp7f
-c-
113d9fx5d8x2d8fxp63 31/64 41 2017-09-02 0
40 JQIN 5d8x4d9fx3d8xv562d8fx3d9fx7d8x2p5123d9fx5d8x2d8fxp7f95d8x3d9fx2d8fxp63 30/64 39 2017-08-31 1
34 PIRATA 5d8x3d9fx2d8fxv5
-c-
33d9fx4d9f
-c-
x7d8xv583d9fx5d8x4d9fxp7f122d8fx3d9fx7d8xp63 26/64 34 2017-09-01 0
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.