[ 3 ] 2018-04-29

Vilanova i la Geltrú

46è aniversari Bordegassos

Bordegassos de Vilanova

Castellers de Barcelona

Colla Joves Xiquets de Valls

Nens del Vendrell
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 4d8·5d7·4d7a·v5162d7·4d8·5d7·p5163d8·4d8·2d7·2p516suspèssuspèssuspèssuspèssuspèssuspèssuspès8 56/56 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
71 POLLASTRE2 7d7x5d7x4d7axv5124d8x3d8x2d7xv594d8x2d7x3d8x2p5164d8·2d7·5d7·v50 37/56 56 2018-04-09 15
69 PARDINES 3d7x5d7x4d7axv5123d8x4d8x2d7xp5123d8x4d8x2d7xp6123d8·4d8·2d7·p50 36/56 54 2018-04-10 15
65 BOB_CDB 3d8x4d8x5d7xv5124d8x3d8x2d7xp5122d7x4d8x4d7ax2p492d7·3d8·5d7·2p40 33/56 50 2018-04-11 15
65 AITORGUDI 4d8x4d7ax2d7xp594d8x3d8x2d7xp5124d8x3d8x2d7xp5124d8·3d8·2d7·p50 33/56 50 2018-03-26 15
65 BAUSALBONS 4d7ax5d7x7d7xv5124d8x3d8x2d7xp5124d8x2d8fx3d8xp595d7·4d8·4d7a·p50 33/56 50 2018-03-23 15
65 RUBéNT 7d7x4d8x4d7axv5123d8x4d8x2d7xp5125d7x4d8x2d7xp593d8·4d8·2d7·2p40 33/56 50 2018-03-31 15
65 JAO 5d7x4d7ax2d7xv5123d8x4d8x5d7xv593d8x4d8x2d7xp5122d7·4d8·5d7·p50 33/56 50 2018-04-10 15
65 ESALA 4d8x5d7x4d7axp5124d8x3d8x2d7xp5124d8x2d7x5d7xp593d8·2d7·5d7·p50 33/56 50 2018-04-14 15
65 DARTH BEER 4d7ax5d7x2d7xv5124d8x3d8x2d7xp5122d7x4d8x5d7xp594d8·3d8·2d7·p50 33/56 50 2018-03-31 15
65 6 I MIG 5d7x4d7ax2d7xv5124d8x3d8x5d7x2p593d8x4d8x2d7xp5124d8·5d7·2d7·p50 33/56 50 2018-04-06 15
64 DMO 5d7x4d8x7d7xv5124d8x3d8x2d7xv593d8x2d7x4d8xv5124d8·3d8·2d7·p50 33/56 50 2018-04-15 14
62 ASDF 4d84d8
-id-
5d75d7
-id-
4d7axp5103d8x4d8x2d7xp5124d8x2d7x5d7xv593d8·4d8·2d7·2p40 31/56 47 2018-04-11 15
61 MIIKECUS 5d7x4d8x4d7axv5164d8x5d7x2d7x2p5124d8x5d7x3d8xp694d8·5d7·7d7·v50 37/56 56 2018-04-24 5
60 IKFAWKES 5d7x2d7x4d8xp593d8x5d7x4d8xp6
-c-
93d8x2d7x4d8xp5123d8·2d7·4d8·p50 30/56 45 2018-04-04 15
60 RUI5 4d7x3d7x5d7xp564d8x5d7x4d7axp5122d7x3d8x4d8xp6123d7·4d7·5d7·p50 30/56 45 2018-03-29 15
60 D_LIANTE 4d7ax2d7x5d7xp593d8x4d8x2d7xv593d8x2d7x4d8xv5124d8·2d7·5d7·p50 30/56 45 2018-03-23 15
59 LLUC 3d7ax3d8x4d8xp563d8x4d8x2d7xp5123d8x4d8x2d7xv5123d8·4d8·2d7·p50 30/56 45 2018-04-15 14
58 APM2001 7d7x4d7ax5d7xp594d8x3d8x2d7xp5123d8x4d8x2d8fxp694d8·2d7·5d7·p50 30/56 45 2018-04-16 13
57 PRAT 5d7x4d8
-c-
4d8
-id-
7d7xp574d8x3d8x2d7xp5123d8x4d8x2d8fxp694d8·3d8·5d7·p50 28/56 42 2018-04-02 15
56 H_MADUIXOT 4d8x2d7x5d7xp594d8x5d7x4d7axp5124d8x2d7x5d7xp592d7·4d8·5d7·p50 30/56 45 2018-04-18 11
55 PAULI12 4d7ax5d7x3d7xv5124d8x2d7x3d8
-c-
xp6
-c-
94d8x2d8fx9d7xp6
-c-
65d7·2d7·4d7a·v50 27/56 40 2018-04-07 15
55 SERGI CC 5d7x7d7x2d7xv593d8x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d8fxv593d8·4d8·2d7·v50 27/56 40 2018-03-23 15
55 TATO 7d7x5d7x2d7xp563d8x4d8x2d7xp5122d7x4d8x5d7xp594d8·5d7·2d7·p50 27/56 40 2018-03-30 15
55 LAURARUBí 5d7x4d7ax7d7x2p592d7x3d8x4d8x2p595d7x4d8x2d7xv595d7·4d7a·4d8·v50 27/56 40 2018-04-03 15
55 VOITTON 4d7x3d7x4d7axp562d7x9d7x4d8xp5124d8x3d8x5d7xp593d7·2d7·4d7a·p50 27/56 40 2018-03-24 15
55 PIRATA 4d8x3d8x7d7xp563d8x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d8fx2p5124d8·3d7·5d7·p50 27/56 40 2018-04-02 15
51 3DE9 3d7x4d7x2d7xp533d8x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d7xp6124d8·2d7·5d7·p50 24/56 36 2018-03-31 15
51 TESLA 5d7x4d8x2d7xp594d8x3d8x2d8fxv564d8x2d7x5d7xp594d8·3d8·2d7·p50 24/56 36 2018-03-30 15
51 ENSAB 4d7ax5d7x4d7xv5123d8x4d8x2d7xv594d8x2d7x4d7axp694d7·3d7·4d7a·v50 30/56 45 2018-04-23 6
51 HARRYRUL97 2d7x4d8x5d7xp594d8x3d8x2d7xp5122d7x4d8x3d8xp612·······0 33/56 50 2018-04-28 1
50 XURRICAQUI 5d7x4d84d8
-id-
2d7xv5113d8x2d7x4d8xp51210d7x3d8x4d8xp69·······0 32/56 48 2018-04-27 2
49 SMORATó 3d7x4d7x5d7x2p463d8x4d8x5d7xv593d8x4d8x5d7xp594d8·2d7·3d8·p50 24/56 36 2018-04-16 13
49 CONTRAPONS 7d7x5d7x4d7axp593d8x4d8x2d7xp5124d8x2d7x3d7axp693d7a·2d7·5d7·p50 30/56 45 2018-04-25 4
48 XATIN16 2d7x5d74d8
-id-
4d7a4d8
-id-
v510xxx····34d8x2d8fx3d8xp69·······0 22/56 33 2018-04-03 15
47 TOTO94 5d7x4d7ax4d8xp5123d8x4d8x5d7xv592d7x5d7x4d8xp692d7·5d7·4d7a·p50 30/56 45 2018-04-27 2
46 PETITKAOS 3d7x4d7x4d7axp564d8x3d8x3d7axp593d7x4d7x4d8xp563d7·4d8·3d7a·p40 21/56 31 2018-04-12 15
46 MASOBER32 5d7x4d7ax3d8xv5123d7ax4d7ax3d8xv533d8ax4d8x2d8fxv562d8f·3d8·3d8a·v50 21/56 31 2018-03-29 15
46 MIKI 5d7x4d7ax3d7xp593d8x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d7xp6124d8·3d8·2d8f·p50 30/56 45 2018-04-28 1
46 GORILINGUS 4d8x7d7x5d7xp593d8x4d8x5d7xp5123d8x5d7x4d7axp664d7a·4d7·3d7·p50 27/56 40 2018-04-23 6
46 SANTIAGO 5d7x4d7ax2d7xp593d8x4d8x5d7xp5122d7x3d8x5d7xp592d7·5d7·4d7a·p50 30/56 45 2018-04-28 1
44 JQIN 5d7x2d7x4d7axp594d8x3d8x4d7axp592d7x4d8x5d7xp692d7·5d7·4d7a·p50 27/56 40 2018-04-25 4
42 FEFO 3d8x4d8
-id-
4d8
-i-
2d7xv554d8x3d8x2d7x2p593d8x2d8fx4d8xp694d7a·3d8
-i-
·2d7·2p40 23/56 34 2018-04-21 8
42 ANTON 3d8x4d8x2d7xv593d8x5d8x2d8fxp633d9fx5d8x4d8xp663d8·2d8f·4d8·v50 18/56 27 2018-03-29 15
42 SUAGSHOT 3d7x4d7x2d6x2p433d8x4d8x7d7xp593d7ax4d7x2d7xp563d7·4d7·2d6·2p40 18/56 27 2018-04-11 15
38 CAÑIBORDE 4d8x2d7x3d8x2p563d8x4d9fx4d8axp563d8x4d9fx2d8fx2p594d8·2d7·3d8·p50 21/56 31 2018-04-22 7
37 QUEL 4d7x5d7x4d7axp59xxx····3xxx····3·······0 15/56 22 2018-03-23 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.