[ 28 ] 2017-08-27

L'Arboç

Festa Major

Castellers de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Minyons de l'Arboç
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 2d9fm·310fm·4d9f4d9fa
-i-
p7f185d9f·9d8·4d9f·p8fm
-c-
164d9fa·5d9f·3d9f·p7f165d75d7
-id-
3d7·4d7·2p418 68/68 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
68 FRESBEE 3d9fax4d9x2d9fm·p7f85d9fx2d9fmx9d8xp7f95d9fx4d9fax3d9fxp7f163d7x4d7x5d7·2p414 47/68 58 2017-07-30 10
67 TESLA 310fmx3d9fax2d9fm·p8fm85d9fx3d9fx4d9fxp695d9fx3d9fx4d9fxp7f123d7x4d7x5d7·2p414 43/68 53 2017-07-17 14
63 RUBéNT 310fmx2d9fmx4d9f·p7f145d9fx9d8x4d9fxp7f123d9fx4d9fax4d9fx2p593d7x5d7x4d7·2p414 49/68 61 2017-08-21 2
62 RUI5 3d9fx4d9fx2d9fm·p8fm85d9fx3d9f310fm
-i-
9d8xp8fm103d9fx5d9fx4d9fxp7f123d7x4d7x2d6·p58 38/68 47 2017-07-16 15
62 APM2001 310fmx4d9fx2d9fm·p8fm115d9fx4d9fx3d9faxp8fm115d9fx3d9fx4d9faxp7f165d7x4d7x3d7·p511 49/68 61 2017-08-24 1
62 DARTH BEER 2d9fmx310fmx3d9fa·p8fm85d9fx3d9fx9d8xp8fm113d9fx4d9fx4d9faxp8fm93d7x4d7x2d6·2p411 39/68 48 2017-07-17 14
61 ENSAB 310fmx4d9fx2d9fm·p8fm115d9fx9d8x2d9fmxp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f165d7
-c-
x4d7x3d7·v510 48/68 60 2017-08-24 1
61 PRAT 310fmx2d9fmx4d9f·p8fm115d9fx9d8x3d9fxp8fm
-c-
125d9fx4d9fx3d9fxp7f124d7x3d7x5d7
-c-
5d7
-id-
p513 48/68 60 2017-08-24 1
61 ASDF 2d9fmx310fm
-c-
x4d9f·p8fm105d9fx2d9fmx9d8xp8fm113d9fx5d9fx4d9fa
-c-
xp7f144d7x3d7x5d65d7
-id-
2p414 49/68 61 2017-08-25 0
60 SERGI CC 4d9x3d9fax310fm·p8fm55d9fx9d8x3d9fxp7f95d9fx3d9fx4d9fxp7f123d7x4d7x5d7·p511 37/68 46 2017-07-17 14
60 ESALA 2d9fmx310fm
-c-
x4d9f·p7f133d9fx5d9fx2d9fmxp8fm85d9fx4d9fax3d9fxp7f164d7x3d7x5d7·p511 48/68 60 2017-08-25 0
60 TOTO94 2d9fmx310fmx4d9f·p8fm115d9fx9d8x4d9fxp8fm145d9fx3d9fx4d9fxp7f123d7x4d7x5d7·p511 48/68 60 2017-08-25 0
59 ROKE 310fmx2d9fmx3d9fa·p8fm85d9fx3d9fax9d8xp8fm114d9fax5d9fx4d9xp8fm95d7x3d7x4d7·p511 39/68 48 2017-07-27 11
58 XURRICAQUI 2d9fmx310fmx3d9fa·p7f115d9fx3d9fx4d9fxp7f95d9fx4d9fax3d9fxp7f164d7x3d7x5d7·p511 47/68 58 2017-08-26 0
57 BAUSALBONS 4d9fax5d9fx3d9fa·p7f59d8x5d9fx2d9fxp7f95d9fx4d9fax2d9fmxp7f125d7x4d7ax3d7·v58 34/68 42 2017-07-16 15
57 PARDINES 310fmx2d9fmx4d9f·p8fm115d9fx9d8x4d9fxp7f125d9fx4d9fax2d9fmxp7f125d7x3d7x4d7·p511 46/68 57 2017-08-26 0
57 LLUC 310fm
-c-
x2d9fmx4d9f·p8fm105d8x9d8x4d9fxp7f95d9fx4d9fax3d9fxp7f164d7x3d7x5d7·v511 46/68 57 2017-08-26 0
57 NAUIX26 4d9fx310fmx2d9fm·p8fm115d9fx3d9fax2d9fmxp8fm85d9fx4d9fax3d9fxp7f165d7x4d7x3d7·p511 46/68 57 2017-08-26 0
57 D_LIANTE 310fmx4d9x3d9fa·p7f85d9fx3d9fx9d8xp7f9310fmx4d9x4d9faxp7f94d7ax5d7x3d7·p58 34/68 42 2017-07-15 15
57 DMO 2d9fmx3d8sx310fm·p8fm85d9fx4d9fx9d8xp7f123d9fx4d9fx5d9fxp7f123d7x5d7x4d7·2p414 46/68 57 2017-08-25 0
56 JAUMEPG93 310fmx4d9fx2d9fm·p8fm119d8x3d9fax5d9fxp8fm113d9fx4d9fax5d9fxp7123d7x4d7x5d7·p511 45/68 56 2017-08-25 0
55 MIIKECUS 310fmx3d9fax4d9f·p8fm83d9fx4d9fx5d9fxp7f93d9fx4d9fx5d9fxp7f124d7ax5d7x3d7a·p55 34/68 42 2017-07-21 13
55 EDU51 2d9fmx4d9fax3d9fa·p7f89d8x5d9fx3d9fxp7f95d9fx3d9fx4d9fxp695d7x4d7x4d7a·2p411 37/68 46 2017-07-31 9
54 GERARDCDT 4d9fax2d9fmx4d9f·p8fm83d9fx5d9fx4d9fxp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f163d7x4d7a
-c-
x5d7·p58 43/68 53 2017-08-23 1
54 JQIN 310fmx2d9fmx4d9f·p7f145d9fx3d9fx4d9fxp7f93d9fx4d9fax4d9fxp7f123d7x3d7a
-c-
x4d7·p58 43/68 53 2017-08-23 1
53 SMORATó 3d9fax310fmx2d9fm·p8fm83d9fx5d9fx4d9fxp7f93d9fx310fmx4d9xp8fm63d7x5d7x4d7·p511 34/68 42 2017-07-27 11
53 CONTRAPONS 310fmx4d9fax2d9fm·p8fm85d9fx2d9fm
-c-
x9d8xp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f164d7x3d7x3d7a·p58 43/68 53 2017-08-26 0
53 LAURARUBí 310fmx2d9fmx3d9fa·p7f119d8x4d9fx5d9fxp7f124d9fax3d9fx5d9fxp7124d7ax5d7x3d7·p58 43/68 53 2017-08-26 0
53 JAO 4d9x310fmx3d9fa·p8fm52d9fmx5d9fx3d9fxp7f6310fmx5d9fx4d9faxp7f124d7ax3d7x5d7·p58 31/68 38 2017-07-16 15
53 HARRYRUL97 2d9fmx4d9fax310fm·p8fm89d8x5d9fx3d9faxp8fm114d9fax5d9fx3d9fxp7f165d7x4d7ax3d7·p68 43/68 53 2017-08-25 0
53 SANTIAGO 3d9fax2d9fmx310fm·p8fm85d9fx2d9fmx9d8xp8fm114d9fax5d9fx3d9fxp7f163d7x4d7x2d6·p5
-c-
8 43/68 53 2017-08-26 0
52 MARCGUIVI 4d9fx2d9fmx310fm·p7f145d9fx3d9fx2d9fmxp8fm83d9fx5d9fx4d9fxp7f125d7x3d7x4d7a·2p58 42/68 52 2017-08-26 0
52 PRONOM 3d9fax310fm
-c-
x2d9fm·p7f105d9fx9d8x3d9fxp8fm
-c-
124d9fax310fm
-c-
x5d9fxp8fm93d7x4d7x3d6a·v58 39/68 48 2017-08-16 4
52 GUILLEMG 310fmx2d9fmx4d9fa·p8fm85d9fx9d8x2d9fmxp8fm114d9fax5d9fx3d9fxp8fm124d7ax3d7x4d7·p58 39/68 48 2017-08-16 4
51 AITORGUDI 3d9fax2d9fmx5d9f·p8fm55d9fx3d9fx2d9fmxp8fm82d9fmx4d9fax5d9fxp8fm93d7x4d7x2d6·p58 30/68 37 2017-07-17 14
50 POLLASTRE2 4d9fax3d9fax3d9f·p7f55d9fx9d8x3d9fxp8fm113d9fx4d9fx5d9fxp8fm94d7x5d7x3d7·p511 36/68 45 2017-08-11 5
48 GRIPAU 310fmx210fmx3d9fa·p8fm55d9fx4d9fx3d9fxp8fm115d9fx4d9fx3d9fxp7f124d7x5d7x3d7·p511 39/68 48 2017-08-25 0
46 GORILINGUS 310fmx2d9fmx3d9fa·p8fm84d9fx9d8x5d9fxp7f12310fmx4d9fax5d9fxp7f127d7x5d7x4d7a·p55 37/68 46 2017-08-26 0
45 6 I MIG 3d9fax4d9fx2d9fm·p8fm83d9fx5d9fx9d8xp8fm113d9fx4d9fx5d9fxp7f124d7ax5d7x3d7a·p55 36/68 45 2017-08-25 0
43 MINYELSA 310fmx3d9fax4d9fa·p8fm55d9fx2d9fmx9d8310fm
-i-
p8fm104d9fax5d9fx2d9fmxp7f123d7x4d7x2d6·2p58 35/68 43 2017-08-26 0
38 ESTEVE_CAT 310fmx3d9fax4d9fa·p8fm55d9fx3d9fax9d8xp8fm114d9x310fmx4d9faxp8fm64d7x3d7x4d7a·p58 30/68 37 2017-08-24 1
38 PIRATA 5d9fx4d9fax2d8·p8fm23d9fx5d9fx4d9fxp8fm114d9fax2d9fmx3d9fxp8fm
-c-
93d7x4d7x2d6·p58 30/68 37 2017-08-23 1
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.