[ 27 ] 2017-08-26

El Catllar

Festa Major

Castellers de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Vella dels Xiquets de Valls
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 2d9fm·3d9fa·4d9f·p7f165d9f·2d9fm·9d8·p8fm163d9f·4d9fa·5d9f·p7f16 48/48 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
76 MIIKECUS 3d9fax2d9fmx4d9faxp7f129d8x5d9fx3d9fxp8fm124d9fax5d9fx3d9fxp8fm12 36/48 63 2017-07-21 13
76 ENSAB 3d9fax2d9fmx4d9fxp7f165d9fx2d9fm
-c-
x3d9fxp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f16 43/48 76 2017-08-24 0
74 TOTO94 2d9fmx3d9fax4d9fxp8fm129d8x5d9fx2d9fm
-c-
xp8fm145d9fx4d9fax3d9fxp7f16 42/48 74 2017-08-25 0
74 6 I MIG 3d9fax4d9fx2d9fmxp8fm122d9fm
-c-
x5d9fx9d8xp8fm144d9fax5d9fx3d9fxp7f16 42/48 74 2017-08-25 0
73 SERGI CC 3d9fax4d9x2d9fmxp8fm95d9fx9d8x3d9fxp8fm123d9fx5d9fx4d9fxp7f12 33/48 58 2017-07-17 15
70 APM2001 2d9fmx4d9fx3d9faxp8fm125d9fx2d9fmx3d9faxp8fm124d9fax5d9fx3d9fxp7f16 40/48 70 2017-08-24 0
70 HARRYRUL97 2d9fmx3d9fax4d9fxp8fm125d9fx9d8x2d9fmxp8fm165d9fx4d9fax2d9fmxp7f12 40/48 70 2017-08-24 0
70 NAUIX26 3d9fax4d9fx2d9fmxp8fm125d9fx2d9fmx3d9faxp8fm124d9fax5d9fx3d9fxp7f16 40/48 70 2017-08-24 0
70 ASDF 4d9fx2d9fmx3d9faxp8fm125d9fx2d9fmx3d9faxp8fm125d9fx4d9fax3d9fxp7f16 40/48 70 2017-08-25 0
69 ROKE 3d9fax4d9
-c-
x2d9fmxp8fm93d9fax5d9fx9d8xp8fm124d9x4d9fax5d9fxp7f12 33/48 58 2017-07-27 11
69 CONTRAPONS 2d9fmx3d9fax4d9faxp7f125d9fx2d9fm
-i-
4d9f
-i-
9d8xp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f16 39/48 69 2017-08-24 0
69 ESALA 4d9fx2d9fmx3d9faxp8fm129d8x5d9fx3d9f2d9fm
-i-
p8fm115d9fx3d9fx4d9faxp7f16 39/48 69 2017-08-25 0
69 SANTIAGO 4d9fax3d9fax2d9fmxp7f
-c-
115d9fx3d9fax2d9fmxp8fm125d9fx4d9fax3d9fxp7f16 39/48 69 2017-08-25 0
69 JAUMEPG93 3d9fax2d9fmx4d9fxp8fm125d9fx2d9fm
-c-
x3d9faxp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f16 39/48 69 2017-08-25 0
68 JAO 2d8x3d9fax3d9fxp8fm65d9fx9d8x3d9fxp7f95d9fx4d9fax3d9fxp7f16 31/48 54 2017-07-18 14
68 DARTH BEER 3d9fax4d9x2d9fmxp8fm95d9fx9d8x3d9fxp8fm125d9fx4d9fx3d9fxp8fm9 30/48 53 2017-07-17 15
67 D_LIANTE 310fmx4d9x3d9faxp8fm65d9fx3d9fx9d8xp8fm124d9x4d9fax5d9fxp7f12 30/48 53 2017-07-19 14
65 RUBéNT 3d9fax4d9fx2d9fmxp8fm125d9fx9d8x3d9fxp8fm124d9fax5d9fx3d9fxp8fm12 36/48 63 2017-08-21 2
65 LLUC 4d9fx2d9fx3d9faxp8fm95d9fx2d9fmx3d9faxp8fm124d9fax5d9fx3d9fxp7f16 37/48 65 2017-08-24 0
65 PRAT 3d9fax4d9fax2d9fmxp8fm95d9fx2d9fmx3d9faxp8fm125d9fx4d9fax3d9fxp7f16 37/48 65 2017-08-24 0
64 GERARDCDT 2d9fmx4d9fax3d9faxp8fm95d9fx3d9fax2d9fm
-c-
xp8fm115d9fx4d9fax3d9fxp7f16 36/48 63 2017-08-23 1
63 MARCGUIVI 3d9fax2d9fmx4d9fxp8fm
-c-
122d9fmx5d9fx3d9faxp8fm125d9fx4d9fax4d9fxp7f12 36/48 63 2017-08-25 0
63 FRESBEE 3d9fax4d9x4d9faxp8fm
-c-
65d9fx310fmx2d9fmxp8fm125d9fx4d9fax2d9fmxp7f12 30/48 53 2017-07-30 10
63 GUILLEMG 4d9fax2d9fmx3d9faxp8fm95d9fx2d9fmx9d8xp8fm162d9fmx4d9fax5d9fxp8fm9 34/48 60 2017-08-16 3
63 DMO 3d9fax2d9fmx4d9fxp8fm125d9fx3d9f2d9fm
-id-
2d9fm
-c-
xp8fm105d9fx3d9fx4d9fa
-c-
xp7f14 36/48 63 2017-08-24 0
62 TESLA 4d9x3d9fax3d8sxp8fm65d9fx3d9fax9d8xp8fm125d9fx4d9fax2d9fmxp8fm9 27/48 47 2017-07-17 15
62 EDU51 2d9fmx4d9fax3d9faxp7f125d9fx9d8x3d9fxp7f92d9fmx5d9fx3d9fxp69 30/48 53 2017-07-31 9
61 LAURARUBí 2d9fmx4d9x3d9faxp8fm99d8x5d9fx3d9fxp8fm12310fmx4d9x2d9fmxp7f6 27/48 47 2017-07-18 14
60 PARDINES 310fmx4d9fx2d9fmxp8fm95d9fx2d9fx3d9faxp8fm95d9fx4d9fax3d9fxp7f16 34/48 60 2017-08-25 0
58 GRIPAU 3d9fax4d9fax2d9fmxp8fm95d9fx9d8x3d9fxp8fm125d9fx4d9fax2d9fmxp7f12 33/48 58 2017-08-25 0
57 BAUSALBONS 3d9fx4d9fx2d9fmxp7f12-4d9fx3d9fx5d9fxp7f12 24/48 42 2017-07-16 15
56 ESTEVE_CAT 2d9fmx3d9fax4d9faxp8fm95d9fx3d9fa
-c-
x2d9fm
-c-
xp8fm115d9fx4d9fax2d9fmxp7f12 32/48 56 2017-08-24 0
54 VELLAKU 3d9fax2d9fmx3d8sxp8fm93d9fx5d9fx9d8xp795d9fx4d9fax2d9fmxp7f12 30/48 53 2017-08-22 1
54 JQIN 2d9fmx4d9fax3d8sxp8fm
-c-
65d9fx3d9fax9d8xp8fm124d9fax2d9fmx5d9fxp7f12 30/48 53 2017-08-23 1
54 XATIN16 3d9fax4d9x2d9fmxp8fm99d8x5d9f
-c-
x4d9fxp8fm
-c-
105d9fx4d9fa
-c-
x2d9fmxp7f11 30/48 53 2017-08-22 1
53 PRONOM 310fmx3d9fax2d9fmxp8fm95d9fx9d8x4d9faxp8fm125d9fx310fm
-c-
x4d9xp8fm6 27/48 47 2017-08-10 6
48 SMORATó 4d9fax310fmx2d9fmxp8fm63d9fx5d9fx2d9fmxp8fm12310fmx410fmx4d9xp8fm3 21/48 37 2017-07-26 11
48 PIRATA 3d9fax2d9fmx4d9faxp8fm93d9fx5d9fx9d8xp7f92d9fmx4d9fax3d9fxp8fm9 27/48 47 2017-08-23 1
47 POLLASTRE2 310fmx3d9fax4d9fxp8fm95d9fx3d9fx9d8xp7f9310fmx5d9fx4d9fxp8fm6 24/48 42 2017-08-11 5
46 GORILINGUS 3d9fax2d9fmx4d9xp8fm9-5d9fx3d9fx4d9fxp69 18/48 31 2017-07-16 15
46 RUI5 3d9fax4d9x2d9fmxp8fm9-4d9fax5d9fx2d9fmxp8fm9 18/48 31 2017-07-16 15
36 AITORGUDI 3d9fx3d8sx2d9fmxp8fm6-3d9fx4d9fx2d9fmxp8fm6 12/48 21 2017-07-16 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.