[ 25 ] 2018-08-19

Tarragona

St Magí

Castellers de Sant Pere i Sant Pau

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Xiquets de Tarragona

Xiquets del Serrallo
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 2d8f·3d8·4d8·p7f
-i-
165d9f
-c-
·9d8·2d9fm
-c-
·p7f163d9f
-c-
·5d8·4d8·p6
-c-
164d7a·5d7·2d7·v516 64/64 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
68 ASDF 4d8x3d8x2d7xp7f99d8x5d9fx2d9fmxp8fm103d9f
-c-
x2d8fx5d8xp6
-c-
124d7ax3d7ax5d7xp59 40/64 53 2018-07-29 15
66 BAUSALBONS 3d8x4d8x2d7xp7f99d8x5d9fx3d9fxp8fm85d8x2d8fx3d9fxp6104d7ax3d7ax5d7xv512 39/64 51 2018-07-30 15
66 TESLA 4d8x3d8x2d8fxp7f125d9fx9d8x3d9faxp8fm84d9fx3d9fx5d8xp6104d7ax3d7ax5d7xp59 39/64 51 2018-07-21 15
66 JAO 4d8x3d8x2d8fxp7f129d8x5d9fx2d9fmxp8fm104d9fx3d9fx5d8x2p585d7x4d7ax3d7axp59 39/64 51 2018-08-02 15
66 XURRICAQUI 3d8x2d8fx4d8xp7f125d9fx2d9fmx9d8xp8fm103d9fx5d8x4d9fxp6104d7ax2d7x5d7xv516 48/64 63 2018-08-16 3
66 6 I MIG 3d8x4d8x2d7xp695d9fx9d8x3d9faxp8fm83d9fx5d8x4d9fxp6105d7x7d7x4d7axv512 39/64 51 2018-07-17 15
65 APM2001 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp7f115d9fx9d8x3d9fxp8fm82d8fx3d9fx5d8xp6105d7x4d7ax3d7axp59 38/64 50 2018-07-23 15
65 ESALA 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp7f115d9fx9d8x310fm
-c-
xp8fm83d9fx4d9fx5d8xp7f85d7x4d7ax2d7xp512 39/64 51 2018-08-05 14
64 CONTRAPONS 4d8x3d8x2d7xp7f99d8x5d9fx310fmxp8fm84d9fx3d9fx5d8xp7f84d7ax7d7x5d7xv512 37/64 49 2018-07-30 15
64 LAURARUBí 4d8x3d8x2d8fxp6125d9fx9d8x310fmxp8fm85d8x2d8fx3d9fx2p585d7x7d7x4d7axp59 37/64 49 2018-08-01 15
62 PARDINES 3d8x4d8x2d8fxp7f125d9fx4d9fax9d8xp8fm83d9fx4d9fx5d8x2p584d7ax5d7x3d7axp59 37/64 49 2018-08-06 13
62 DMO 3d8x2d8f
-c-
x4d8xp7f115d9fx9d8x4d9fa
-c-
xp8fm85d8x2d8fx3d9f
-c-
xv594d7ax5d72d7
-id-
3d7xp58 36/64 47 2018-08-02 15
61 MIIKECUS 4d8x3d8x2d7xp7f93d9fx5d9fx4d9fxp8fm52d8fx3d9fx5d8xp6105d7x2d7
-c-
x4d7axp511 35/64 46 2018-07-24 15
60 RUBéNT 2d7x4d8x3d8xp7f93d9fx5d9fx9d8xp8fm83d9fx2d8fx5d8xp583d7x4d7ax5d7xp59 34/64 45 2018-08-04 15
60 CAÑIBORDE 3d8x2d8fx4d8axp7f95d9fx9d9fx310fmxp8fm53d9fx4d9fx5d8xp7f85d7x4d7ax2d7xp512 34/64 45 2018-08-01 15
59 MIKI 3d8x4d8x2d8fxp7f12310fmx5d9fx9d8xp8fm85d8x3d9fx2d8fxp6103d7x2d7x5d7xp59 39/64 51 2018-08-11 8
57 A.G. 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp7f115d9fx9d8x2d9fmxp8fm105d8x4d8x3d9f
-c-
x2p5125d7x3d7ax4d7axp59 42/64 55 2018-08-17 2
56 AITORGUDI 2d7x4d8x3d8xp7f95d9fx9d8x2d9fmxp8fm103d8x2d8fx5d8xp563d7x4d7ax3d7axp56 31/64 41 2018-08-02 15
56 JQIN 4d8x2d8f
-c-
x3d8xp6115d9fx2d9fm
-c-
x9d8xp8fm115d8x3d9f
-c-
x4d8a4d8a
-id-
p6104d7ax5d7x3d7axp6
-i-
9 41/64 54 2018-08-17 2
55 GORILINGUS 3d8x4d8x2d8fxp7f122d9fmx4d9fax5d9fxp8fm75d8x4d8ax3d9f
-c-
xp7f95d7x4d7ax3d7axv512 40/64 53 2018-08-17 2
55 TOTO94 3d8x2d8fx4d8xp7f125d9fx2d9fmx9d8xp8fm105d8x3d9f
-c-
x4d8axp7f
-c-
95d7x4d7ax3d7axp59 40/64 53 2018-08-17 2
55 SANTIAGO 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp6119d8x2d9fmx5d9fxp8fm103d9f
-c-
x2d8f
-c-
x5d8xp6115d7x3d7ax4d7axp59 41/64 54 2018-08-18 1
54 PRAT 3d8x4d8x2d8fxp7f125d9fx4d9fax2d9fmxp8fm73d9f
-c-
x5d8x2d8fxv594d7ax5d7x7d7xp59 37/64 49 2018-08-14 5
53 ENSAB 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp7f115d9fx9d8x3d9fxp8fm83d9fx5d8x4d9fxp7f85d7x4d7ax3d7axp59 36/64 47 2018-08-13 6
53 HARRYRUL97 3d8x2d8fx4d8xp7f129d8x5d9fx2d9fmxp8fm103d9fx4d9fx5d8xp7f83d7ax4d7ax5d7xp59 39/64 51 2018-08-17 2
52 SMORATó 3d8x2d8fx4d8xp7f122d9fmx9d8x5d9fxp8fm103d9fx5d8x2d8fxp7f85d7x3d7ax4d7axp59 39/64 51 2018-08-18 1
52 DARTH BEER 3d8x4d8x2d7xp692d9fmx3d9fx5d9fxp8fm75d8x4d9fx4d8axp564d7ax3d7ax3d7xp56 28/64 37 2018-07-12 15
51 FEFO 4d8x3d8x2d7xp7f95d9fx4d9fax2d9fmxp8fm73d9x2d8fx5d8x2p562d7x5d7x3d8xv512 34/64 45 2018-08-13 6
49 SERGI CC 3d8x4d8x2d8fxp7f125d9fx4d9fax2d9fmxp8fm74d8ax5d8x3d9fxp7f83d7ax5d7x4d7axp59 36/64 47 2018-08-17 2
48 FRESBEE 3d8x4d8x2d8fxp7f125d9fx2d9fmx4d9faxp8fm75d8x3d9f3d9f
-id-
4d8axp7f74d7ax5d7x3d7axp59 35/64 46 2018-08-17 2
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.