[ 19 ] 2017-07-08

Tarragona

Plà de la Seu

Castellers de Sants

Castellers de Vilafranca

Xiquets de Tarragona
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d9f·4d9f·5d8·2p4163d9fa·4d9f4d9
-i-
3d9f·2p5184d9f·5d8·4d8a4d8a
-i-
p7f
-i-
18 52/52 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
55 JAO 2d8fx5d8x3d9fxp693d9fx4d9fx3d9fa·p8fm115d8x4d8ax3d9f·p7f8 28/52 45 2017-06-12 10
55 CARLOSGRAU 3d9fx4d9fx4d8a
-c-
xp693d9fx2d9fmx4d9f·p8fm83d9fx4d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-05-30 15
55 DARTH BEER 3d9fx5d8x2d8fxv593d9fx4d9fx4d8a·p7f83d9fx5d8x4d8a·p68 25/52 40 2017-05-29 15
50 SERGI CC 3d9fx2d8fx5d8xp693d9fax2d9fmx9d8·p7f54d8ax3d9fx5d8·p68 22/52 35 2017-05-30 15
50 D_LIANTE 3d9fx2d8fx4d9fx2p592d9fmx3d9fx4d9f·p8fm83d9fx5d8x2d8f·2p55 22/52 35 2017-05-29 15
49 MIIKECUS 3d9fx4d9fx5d8xv5124d9x3d9fax3d9f3d9f
-id-
p8fm84d8ax3d9fx5d8·p7f8 28/52 45 2017-06-27 4
49 6 I MIG 3d9fx4d9fx5d8x2p5123d9fax2d9fmx4d9·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-06-14 9
45 AITORGUDI 3d9fx4d9fx5d8xp6125d9fx2d9fmx3d8s·p8fm25d8x3d9fx4d8·p65 19/52 31 2017-05-31 14
45 FRESBEE 3d9fx4d9fx5d8xp6122d9fmx3d9fax4d9·p8fm53d9fx4d9fx5d8·p7f8 25/52 40 2017-06-25 5
45 VOITTON 3d9fx5d8x4d9fx2p5122d9fmx3d9fax4d9f·p7f85d8x3d9fx2d8f·p7f5 25/52 40 2017-06-23 5
44 EDU51 3d9f
-c-
x5d8
-c-
x4d8xp572d9fmx4d9fx3d9fa·p7f83d9fx5d8x4d8a·p68 23/52 37 2017-06-19 7
43 POLLASTRE2 2d8fx3d9fx5d8xv593d9fx4d9fx2d9fm·p7f83d9fx5d8x4d8a·p7f
-c-
8 25/52 40 2017-06-28 3
43 A.G. 3d9fx4d9fx5d8x2p5123d9fax4d9x2d9fm·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-06-29 3
42 GERARDCDT 3d9fx4d9fx5d8x2p5123d9fax2d9fmx4d9·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-03 2
42 GUILLEMG 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-03 2
42 ASDF 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f53d9fx4d8ax5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-03 2
42 DMO 3d9fx4d9fx5d8xv5124d9
-c-
x2d9fmx3d9fa·p7f55d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-03 2
41 ROKE03 3d9fx4d9fx5d8xp5122d9fmx4d9x3d9fa·p7f54d8ax3d9f
-c-
x5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 ROKE 3d9fx4d9fx5d8xp5124d9x2d9fmx3d9fa·p7f55d8x4d8ax3d9f
-c-
·p7f8 25/52 40 2017-07-05 1
41 SMORATó 4d9fx3d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f55d8x4d8ax3d9f·p7f8 25/52 40 2017-07-05 1
41 JORDI 3d9fx4d9fx5d8x2p5123d9fax4d9
-c-
x2d9fm·p7f54d8ax3d9fx5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-05 1
41 PRONOM 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9
-c-
x2d9fm·p7f55d8x4d8ax3d9f·p7f8 25/52 40 2017-07-05 1
41 PARDINES 3d9fx4d9fx5d8xp6123d9fax4d9x2d9fm·p7f55d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-05 1
41 LLUC 4d9fx3d9fx5d8xp6124d9x2d9fx3d9fa·p8fm55d8x3d9fx4d8a·p68 25/52 40 2017-07-05 1
41 MINYELSA 3d9fx4d9fx5d8xp6124d9
-c-
x2d9fmx3d9fa·p7f52d8fx4d8ax5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 ESTEVE_CAT 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f54d8ax3d9fx5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 PRAT 3d9fx4d9fx5d8xv5122d9fmx4d9x3d9fa·p7f53d9fx4d8ax5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 SANTIAGO 3d9fx4d9fx5d8xv5124d9x2d9fmx3d9fa·p7f54d8ax5d8x3d9f·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 JAUMEPG93 4d9fx3d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p8fm55d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 JQIN 3d9fx5d8x4d9fxv5123d9fax4d9x2d9fm
-c-
·p655d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-04 1
41 PIRATA 3d9fx5d8x2d8fxv593d9fx4d9fax2d9fm·p7f55d8x4d8ax3d9f·p7f8 22/52 35 2017-06-22 6
40 PINTOR98 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax2d9fmx4d9·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
40 TESLA 4d9fx5d8x3d9fxv5122d9fmx3d9fax4d9·p7f53d9fx4d8ax5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
40 RUI5 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f55d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-06 0
40 GRIPAU 4d9fx3d9fx5d8x2p5122d9fmx3d9fax4d9·p7f55d8x4d8ax3d9f·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
40 LAURARUBí 4d9fx3d9fx5d8x2p5123d9fax2d9fmx4d9·p7f53d9fx4d8ax5d8·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
40 HARRYRUL97 4d9fx3d9fx5d8xp6124d9x3d9fax2d9fm·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-06 0
40 TOTO94 3d9fx4d9fx5d8x2p5122d9fmx4d9x3d9fa·p7f55d8x3d9fx4d8a·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
40 ESPERXADA 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9
-c-
x2d9fm·p7f55d8x4d8ax3d9f·p7f8 25/52 40 2017-07-07 0
39 XURRICAQUI 3d9fx4d9fx2d8fxv593d9fax2d9fmx4d9·p7f53d9fx5d8x4d8a·p7f8 22/52 35 2017-06-27 4
38 GORILINGUS 3d9fx4d9fx5d8xp6123d9fax2d9fmx3d8s·p8fm53d9fx2d8f4d9f
-id-
5d8xp7f5 22/52 35 2017-06-30 3
38 BAUSALBONS 3d9fx5d8x2d8fxv593d9fax2d9fmx4d9·p8fm55d8x4d8ax3d9f·p7f8 22/52 35 2017-06-28 3
38 CONTRAPONS 3d9fx4d9fx2d8fxp694d9x3d9fax2d9fm·p7f55d8x4d8ax3d9f
-id-
2d8f
-i-
p7f8 22/52 35 2017-06-28 3
37 ESALA 3d9fx4d9fx5d8xp5123d9fax4d9
-c-
x2d9fm·p7f53d9f
-c-
x5d8x2d8f·p7f5 22/52 35 2017-07-03 2
36 ORIOLPV 3d9fx4d9fx5d8x2p5124d9x2d9fmx3d9fa·p8fm53d9fx4d9fx2d8f·p6
-c-
5 22/52 35 2017-07-05 1
36 MARCGUIVI 3d9fx4d9fx2d8fxp693d9fax4d9x2d9fm·p7f54d8ax5d8x3d9f·p7f8 22/52 35 2017-07-04 1
36 DAVIDMP 3d9fx4d9fx2d8fxp694d9x2d9fmx3d9fa·p7f54d9fx3d9fx4d8a·p68 22/52 35 2017-07-04 1
36 RUBéNT 5d8x3d9fx4d8ax2p594d9x3d9fax2d9fm·p7f55d8x3d9fx4d8a·p7f8 22/52 35 2017-07-04 1
36 APM2001 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9fm·p7f54d8ax2d8fx3d9f·p7f5 22/52 35 2017-07-04 1
35 ENSAB 3d9fx4d9fx4d8axp694d9x3d9fax2d9fm·p7f53d9fx4d8ax5d8·p7f8 22/52 35 2017-07-06 0
35 CAPI 4d9fx3d9fx2d8fxp694d9x2d9fmx3d9fa·p8fm53d9fx4d9fx4d8a·p7f8 22/52 35 2017-07-06 0
35 NAUIX26 3d9fx4d9fx5d8x2p5124d9x3d9fax2d9fm·p7f52d8fx5d8x3d9f·p7f5 22/52 35 2017-07-06 0
35 XATIN16 2d8fx3d9fx4d9fxp693d9fax4d9x2d9fm·p7f54d8ax3d9fx5d8·p7f8 22/52 35 2017-07-07 0
32 MUTXARRA 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fa
-c-
x4d9x2d9fm·p7f44d8a
-c-
x3d9f
-c-
x4d8·p64 20/52 32 2017-07-06 0
31 CMF_KNY 3d9fx4d9fx5d8xv5123d9fax4d9x2d9f·p7f52d8fx3d9fx4d8·p7f2 19/52 31 2017-07-07 0
16 BULLYMGP xxx····34d9x3d9fax2d9fm·p7f5xx·····2 10/52 16 2017-07-06 0
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.