[ 19 ] 2018-07-15

Altafulla

Diada de les Cultures

Castellers d'Altafulla

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Xiquets de Tarragona
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 4d7·3d7·5d6·p4s164d9f·3d9f·9d8·p6
-c-
163d8·4d8·2d7·v516 48/48 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
80 SERGI CC 3d7x4d7x5d6xp4125d9fx3d9fx4d9fxp7f94d8x3d8x2d7xv516 37/48 65 2018-06-25 15
68 AITORGUDI 3d7x4d7x2d6xp4s123d9fx4d9fx4d8axp7f94d8x3d8x2d8fxp59 30/48 53 2018-06-25 15
68 DARTH BEER 3d7x4d7x3d7axp593d9fx4d9fx5d9fxp7f94d8x3d8x2d8fxv512 30/48 53 2018-06-23 15
63 DMO 3d7x4d7x4d7axp593d9fx9d8x4d9fxp7f123d8x5d8x2d8fxv59 30/48 53 2018-07-05 10
59 SMORATó 4d6ax3d7x5d6xp495d8x3d9fx4d9fxp7f93d8x4d8x2d8fxv512 30/48 53 2018-07-09 6
59 GORILINGUS 3d7x4d7x5d6xp5123d9fx4d9fx4d8axp7f93d8x5d7x4d8xp59 30/48 53 2018-07-09 6
58 ENSAB 3d7x4d7x5d6xp4123d9fx4d8ax4d9fxp6115d8x2d8fx3d8xv59 32/48 56 2018-07-13 2
58 PARDINES 3d7x4d7x2d6xp593d9fx5d8x2d8fxp7f63d8x2d7x4d8xv516 31/48 54 2018-07-11 4
57 APM2001 3d7x4d7x2d6xp595d9fx9d8x4d9faxp7f63d8x4d8x2d8fxp59 24/48 42 2018-06-25 15
57 PRAT 3d7x4d74d7
-id-
5d6x2p4113d9fx4d9fx9d8xp7f125d8x2d8fx3d8xv59 32/48 56 2018-07-14 1
57 6 I MIG 3d7x4d7x2d6xp593d9fx5d9fx4d9fxp7f93d9fx2d8fx4d8xp66 24/48 42 2018-06-18 15
55 RUBéNT 3d7x5d7x4d7x2p493d9fx5d9fx4d9fxp6114d9fx5d8x3d8xp56 26/48 46 2018-07-06 9
55 ASDF 3d7ax4d7x5d7x2p469d8x3d9fx5d9fx2p593d8x4d8x4d7axv512 27/48 47 2018-07-07 8
54 LLUC 3d7x4d7x5d6x2p4124d9fx3d9fx5d9fxp7f93d8x4d8x5d8xp59 30/48 53 2018-07-14 1
54 JAO 3d7x4d7x2d6xp595d9fx3d9fx4d9fxp7f93d8x5d8x2d8fxv59 27/48 47 2018-07-08 7
53 FEFO 3d7x4d7x2d6x2p494d9fx3d9fx2d8fxp7f94d8x3d8x2d8fxp59 27/48 47 2018-07-09 6
53 SANTIAGO 3d7x4d7x2d6x2p493d9fx4d9fx4d8axp6114d8x3d8x5d8xp59 29/48 51 2018-07-13 2
52 BAUSALBONS 3d6ax4d6ax2d6xp534d9fx3d9fx4d8axp7f93d8x4d8x2d8fxp59 21/48 37 2018-06-18 15
52 TESLA 4d7x3d7x2d6x2p493d9fx5d9fx9d8xp7f93d9fx5d8x2d8fxp53 21/48 37 2018-05-21 15
52 ESALA 3d7x4d7x5d6x2p4125d9fx4d9fax9d8xp7f62d8fx4d9fx5d8xv56 24/48 42 2018-07-05 10
49 LAURARUBí 3d7x3d6ax5d6xp593d9fx9d8x4d9fxp7f125d8x4d8x2d8fxp56 27/48 47 2018-07-13 2
49 HARRYRUL97 3d7x4d7x5d6xp5123d9fx4d9fx9d8xp7f123d9fx5d8x2d8fxp63 27/48 47 2018-07-13 2
48 MIIKECUS 5d7x4d7x3d7x2p493d9fx5d9fx4d9fxp7f94d8x2d8fx5d8xp66 24/48 42 2018-07-09 6
46 3DE9 5d7x3d7ax4d7axp535d9fx3d9fx4d9fxp7f93d8x4d8x2d8fxp69 21/48 37 2018-07-06 9
42 MIKI 3d6ax4d6ax2d6xp534d9fx3d9fx4d8axp7f94d8x3d8x2d8fxp59 21/48 37 2018-07-10 5
41 CONTRAPONS 4d7x2d6x5d6xp494d9fx3d9fx5d8xp7f95d8x2d8f2d8f
-id-
4d8xp55 23/48 40 2018-07-14 1
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.