[ 14 ] 2017-06-10

Valls

Diada del Pati

Castellers de Barcelona

Castellers de Vilafranca

Colla Joves Xiquets de Valls

Moixiganguers d'Igualada

Nens del Vendrell
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d9f·2d8f·4d8·v5163d9fa·2d9fm·4d9f·p7f
-c-
163d9f
-c-
·4d8a
-c-
·4d8·2p5162d8f·3d83d8
-id-
4d8·v5184d8·2d73d8
-id-
3d8·p618 84/84 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
62 AITORGUDI 3d8x4d8x2d8fxv5123d9fx4d9fx3d8sxp7f84d8x3d8x2d8fxv564d8x3d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d8f·v58 48/84 48 2017-05-14 14
60 D_LIANTE 3d8x2d8fx4d8x2p593d9fx4d9fx2d9fmxp7f114d9fx5d8x2d8fx2p563d8x4d8x2d8f·v5142d8fx5d8x3d8·v55 45/84 45 2017-05-12 15
59 CMF_KNY 2d8fx3d8x4d8xp692d9fmx3d9fax4d9fxp7f143d9f
-c-
x4d8ax2d8fxp683d8x2d8fx4d8·v5143d8x4d8x2d7·p614 59/84 59 2017-06-09 0
58 BAUSALBONS 3d8x4d8x2d8fxv5122d9fmx4d9fx3d9faxp7f143d9fx2d8fx4d8axp673d8x4d8x2d8f·v5143d8x2d8fx4d8·p611 58/84 58 2017-06-09 0
58 PARDINES 4d8x2d8fx3d8xv5123d9fx2d9fmx4d9fxp7f115d8x3d9fx4d8axp673d8x4d8x2d8f·v5143d8x2d8fx4d8·p611 55/84 55 2017-06-04 3
58 DMO 4d8x2d8fx3d8xp692d9fmx3d9fax4d9fxp7f142d8f4d8a
-id-
4d8a
-c-
x3d9fxp673d8x2d8fx4d8·v5143d8x2d7x4d8·p614 58/84 58 2017-06-09 0
57 ASDF 3d8x4d8x2d8f2d8f
-id-
p6
-c-
84d9fx3d9fx2d9fmxp7f114d8a4d8a
-i-
3d9fx4d8xp694d8x3d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d7·p614 56/84 56 2017-06-07 1
56 TESLA 2d8fx3d8x4d8xv5122d9fmx3d9fax4d9fxp7f142d8fx4d8ax3d9fxp674d8x3d8x2d8f·p5113d8x2d8fx4d8·p611 55/84 55 2017-06-07 1
56 ENSAB 2d8fx4d8x3d8xp692d9fmx3d9fx4d9fxp7f113d9fx4d8ax4d8xp6102d8fx4d8x3d8·v5144d8x3d8x2d8f·p611 55/84 55 2017-06-07 1
56 EDU51 4d8x3d8x2d8fxv5124d9fx3d9fx3d8axp7f83d9fx4d8x2d8fxp683d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d8f·p611 53/84 53 2017-06-04 3
56 SERGI CC 3d9fx2d8fx5d8xv5124d9fx3d9fx2d9fmxp7f113d9fx2d8fx4d8axp673d8x4d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d8f·p611 55/84 55 2017-06-07 1
56 TATO 3d8x4d8x2d8fxp692d9fmx3d9fx3d9faxp7f112d8fx4d8x3d9fxp682d8fx3d8x4d8·v5142d7x3d8x4d8·p614 56/84 56 2017-06-09 0
56 CARLOSGRAU 3d8x4d8x2d8fxp693d9fx4d9fx5d8xp7f85d8x4d9fx2d8fxp633d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d8f·v58 42/84 42 2017-05-13 14
56 SANTIAGO 3d8x2d8fx4d8xv5123d9fx4d9fx2d9fmxp7f113d9fx4d8x2d8fxp683d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d8f·p611 56/84 56 2017-06-09 0
55 MARCGUIVI 3d8x2d8fx4d8xp694d9fx2d9fmx3d9faxp7f144d8ax3d9fx2d8fxp673d8x2d8fx4d8·v5143d8x2d8fx4d8·p611 55/84 55 2017-06-09 0
55 JORDI 4d8x3d8x2d7xv592d9fmx4d9fx3d9fxp8fm
-c-
93d9fx4d8a
-c-
x2d8fxp684d8x3d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d7·p614 54/84 54 2017-06-08 1
55 CONTRAPONS 3d8x4d8x2d8fxp692d9fmx3d9fax4d9fxp7f142d8fx3d9f
-c-
x4d8xp692d8fx3d8x4d8·p5114d8x2d8fx3d8·p611 54/84 54 2017-06-07 1
55 FRESBEE 4d8x5d8
-c-
5d8
-i-
2d8fxp682d9fmx3d9fax4d9fxp7f142d8fx4d9fx4d8a
-c-
xp664d8x2d8fx3d8·v5144d8x2d8fx3d8·p611 53/84 53 2017-06-06 2
55 JAUMEPG93 4d8x5d8
-c-
x2d8fx2p594d9fx3d9fax2d9fmxp7f143d9fx4d8a
-c-
x2d8fxp683d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d8f·v58 53/84 53 2017-06-06 2
55 XURRICAQUI 2d8fx5d8x3d8xv594d9fx2d9fmx3d9fxp8fm92d8fx3d9fx4d8axp672d8fx3d8x4d8·v5142d8fx4d8x3d8·p611 50/84 50 2017-05-31 5
54 NAUIX26 4d8x5d8x2d8fxp694d9fx2d9fmx3d9faxp7f144d8ax3d9fx2d8fxp674d8x3d8x2d8f·2p5114d8x3d8x2d7·p6
-c-
13 54/84 54 2017-06-09 0
53 GAB 5d8x4d8ax2d8fxp6
-c-
64d9fx3d9fx2d9fmxp7f112d8fx4d8ax3d9fxp673d8x4d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d72d8f
-id-
p614 52/84 52 2017-06-07 1
53 ANIOL 5d8x2d8f
-c-
x4d8xp584d9fx2d9fmx3d9faxp7f142d8fx3d9f
-c-
x4d8xp693d8x2d8fx4d8·p5113d8x2d8fx4d8·p611 53/84 53 2017-06-09 0
53 GERARDCDT 4d8x3d8x2d8fxp693d9fx2d9fmx4d9fxp7f113d9fx4d8x2d8fxp684d8x3d8x2d8f·2p5113d8x4d8x2d7·p614 53/84 53 2017-06-09 0
53 VOITTON 3d8x5d8
-c-
x4d8xv593d9fx4d9fx9d8xp7f85d8x2d8fx3d9fxv554d8x3d8x2d8f·p5113d8x2d8fx4d8·v58 41/84 41 2017-05-18 12
53 XATIN16 3d8x2d8fx4d8xp6
-c-
93d9fx2d9fmx4d9fxp7f112d8fx3d9fx4d8xp7f
-c-
83d8x2d8fx4d8·v5143d8x2d8fx4d8·v58 50/84 50 2017-06-04 3
52 ORIOLPV 4d8x5d8x2d8fxv5124d9fx3d9fx2d9fmxp7f113d9fx2d8fx4d8axp674d8x3d8x2d8f·2p5113d8x4d8x2d8f·p611 52/84 52 2017-06-09 0
52 MIIKECUS 3d8x4d8x2d8fxp6
-c-
93d9fx2d9fmx4d9fxp7f113d9fx5d8x4d9fxp654d8x3d8x2d8f·2p5114d8x3d8x2d8f·p611 47/84 47 2017-05-31 5
52 CAPI 2d8fx3d9fx5d8xp692d9fmx4d9fx3d9faxp7f144d8ax2d8fx3d9fxp672d8fx4d8x3d8·2p5112d8fx3d8x4d8·p611 52/84 52 2017-06-09 0
52 TOTO94 5d8x3d8x2d8fxp662d9fmx3d9fax4d9fxp7f143d9fx4d8ax2d8fxp674d8x2d8fx3d8·2p5114d8x3d8x2d7·p614 52/84 52 2017-06-09 0
52 A.G. 3d8x4d8x2d8f
-c-
xp682d9fmx3d9fx4d9fxp7f114d8x2d8fx3d9fxp682d8fx3d8x4d8·v5143d8x4d8x2d8f·v58 49/84 49 2017-06-04 3
51 CAFE 4d8x2d8fx3d8xp6
-c-
94d9fx2d9fmx3d9fxp7f113d8x2d8f
-c-
x4d8xp663d8x2d8fx4d8·v5143d8x2d8fx4d8·v58 48/84 48 2017-06-04 3
50 CMYKAKAS 4d8x3d8x2d8fxv5123d9fax2d9fmx4d9fxp7f143d9fx5d8x2d8fxp653d8x4d8x2d8f·v5143d9fx2d8fx4d8a·p65 50/84 50 2017-06-09 0
50 LAURARUBí 2d8fx5d8x3d8xp662d9fmx4d9fx3d9faxp7f142d8fx3d9fx5d8xp653d8x2d8fx4d8·v5142d8fx4d8x3d8·p611 50/84 50 2017-06-09 0
50 JAO 4d8x3d9fx2d8fxp6123d9fx4d9fx2d9fmxp7f112d8fx4d8ax3d9fxp673d8x4d8x2d7·v5112d8fx4d8x3d8·p58 49/84 49 2017-06-07 1
50 GUILLEMG 3d8x4d8x4d8axp662d9fmx4d9fx3d9faxp7f145d8x3d9fx4d8axp673d8x4d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d8f·v58 49/84 49 2017-06-07 1
50 ESTEVE_CAT 3d8x4d8ax2d8fxp663d9fax4d9fx2d9fmxp7f143d9fx4d8ax2d8fxp673d8x4d8x2d8f·v5142d8fx3d8x4d8·v58 49/84 49 2017-06-08 1
50 PRAT 4d8ax2d8fx3d8xp662d9fmx3d9fx4d9fxp7f113d9fx2d8fx4d8axp673d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d8f·p611 49/84 49 2017-06-07 1
50 ESPERXADA 3d8x4d8x2d8fxp693d9fx4d9fx2d9fmxp7f112d8fx3d9fx4d8xp683d8x2d8fx4d8·v5144d8x3d8x2d8f·v58 50/84 50 2017-06-09 0
50 6 I MIG 3d8x4d8x2d7xp563d9fax2d9fmx3d9fxp8fm92d8fx3d9fx4d8xp683d8x4d8x2d8f·v5143d8x4d8x2d7·v511 48/84 48 2017-06-06 2
49 CADETILL 4d8x2d8fx3d8xp693d9fx4d9fx2d8fxp7f83d9fx2d8fx4d8xp683d8x4d8x2d8f·p5113d8x4d8x2d8f·p58 44/84 44 2017-05-31 5
49 PRONOM 2d8fx3d9f
-c-
x5d8xp683d9fax4d9fx2d9fmxp7f143d9f
-c-
x4d8ax2d8fxp682d8fx3d8x4d8·p6
-c-
112d8fx5d8x3d8·p68 49/84 49 2017-06-09 0
49 POLLASTRE2 3d8x2d8fx4d8xp692d9fmx3d9fx4d9fxp7f113d9fx5d8x2d8fxp653d8x2d8fx4d8·2p5112d8fx5d8x3d8·v55 41/84 41 2017-05-26 8
48 SUBIDON 3d8x4d8x2d8f2d8f
-id-
p682d9fmx3d9fax4d9fxp7f142d8f5d8
-id-
5d8x3d8xp624d8x3d8x2d8f·v5144d8x3d8x2d8f·v58 46/84 46 2017-06-05 2
48 RUBéNT 2d8fx5d8x3d8xp662d9fmx4d9fx3d9faxp7124d8ax3d9fx2d8fxp672d8fx3d8x4d8·p5112d8fx4d8x3d8·p611 47/84 47 2017-06-07 1
48 LLUC 2d8fx4d8ax5d8xp664d9fx3d9fax2d9fm
-c-
xp7f133d9f
-c-
3d9f
-id-
4d8ax5d8xp672d8fx3d8x4d8·2p5112d8fx4d8x3d8·p611 48/84 48 2017-06-09 0
48 ESALA 5d8x4d8ax2d8fxp563d9fx4d9fx2d9fmxp7f112d8fx4d8ax3d9fxp674d8x3d8x2d8f·p5113d8x4d8x2d8f·p611 46/84 46 2017-06-06 2
48 PIRATA 3d8x4d8x2d8fxv5123d9fx4d9fx2d9fmxp7f113d9fx5d8x3d8axp7f53d8x5d8
-c-
x2d7·2p453d8x2d8fx4d8·p611 44/84 44 2017-06-01 4
47 ARNAUCURTO 2d8fx4d8ax3d8xp662d9fmx3d9fx4d9fxp7f112d8fx3d9fx4d8axp673d8x2d8fx4d8·p5112d8fx4d8x3d8·p611 46/84 46 2017-06-07 1
47 PINTOR98 3d8x4d8x2d8f2d8f
-id-
v5112d9fmx3d8sx4d9fxp7f114d8x3d8x2d8fxp663d8x4d8x2d8f·2p5113d8x4d8x2d8f·v58 47/84 47 2017-06-09 0
47 RUI5 2d8fx5d8x4d8axp662d9fmx3d9fx4d9fxp7f113d9fx2d8fx4d8axp672d8fx3d8x4d8·v5142d8fx4d8x3d8·v58 46/84 46 2017-06-07 1
47 HARRYRUL97 4d8ax5d8x2d8fxp663d9fx4d9fx2d9fmxp7f113d9fx4d8ax2d8fxp673d8x4d8x2d8f·p6113d8x4d8x2d8f·p611 46/84 46 2017-06-07 1
47 JQIN 3d8x5d8x4d8xp663d9fx2d9fm
-c-
x4d9fxp7f103d9fx4d8a
-c-
x2d8fxp682d8fx3d8x4d8·p5113d8x2d8fx4d8·p611 46/84 46 2017-06-07 1
46 GORILINGUS 3d8x5d8x2d8fxp663d9fx4d9fx2d9fmxp7f113d9fx5d8x4d8a4d8a
-id-
p663d8x4d8x2d8f·2p5112d8fx3d8x4d8·p611 45/84 45 2017-06-07 1
46 JAUMEDEL91 2d8fx4d8a
-c-
x3d8xp6
-c-
63d9fx2d9fm
-c-
x4d9fxp7f102d8fx3d9fx4d8axp673d8x2d8fx4d8·v5143d8x4d8x2d8f·v58 45/84 45 2017-06-07 1
46 DARTH BEER 3d8x4d8x2d72d8f
-id-
p553d9fx4d9fx2d9fmxp7f113d9fx2d8fx4d8xp684d8x2d8fx3d8·v5142d8fx4d8x3d8·v58 46/84 46 2017-06-09 0
45 GRIPAU 2d8fx4d8x3d8xp693d9fx2d9fmx3d9faxp7f112d8fx4d9fx3d8xp633d8x4d8x2d8f·v5142d8fx3d8x4d8·v58 45/84 45 2017-06-09 0
44 SMORATó 3d8x2d8fx4d8xp693d9fx2d9fmx3d9faxp795d8x3d9fx2d8fxp653d8x2d8f
-c-
x5d7·p573d8x2d7x4d8·p614 44/84 44 2017-06-09 0
43 DAVIDMP 5d8x4d9f
-c-
x4d8axp633d9fx5d9fx4d9fxp7f83d9fx4d9fx5d8xp653d8x2d8fx4d8·v5142d8fx3d8x5d8·p68 38/84 38 2017-05-31 5
43 SALADO 2d8fx4d8ax5d8xp664d9fx3d9fx2d9fmxp7f113d9fx4d8ax2d8fxp673d8x4d8x2d7·p584d8x3d8x2d8f·p611 43/84 43 2017-06-09 0
40 ANTON 3d8x4d8x2d8fxp693d9fx3d8ax4d9fxp7f84d8x3d8x5d8
-c-
xv56xx·····24d8x3d8x2d8f·p611 36/84 36 2017-06-02 4
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.