[ 1 ] 2018-04-15

Barcelona

Can Jorba

Castellers de Barcelona

Castellers de Sant Cugat

Minyons de Terrassa

Xicots de Vilafranca
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d8·4d8·5d7·p5163d8·4d8·5d7·p5162d7·4d8·3d8·v5163d7·4d7a·4d7·p516 64/64 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
84 LLUC 3d8x4d8x5d7xp5164d8x3d8x2d7xp5123d8x4d8x2d7xp6124d7x2d7x3d7xp512 52/64 69 2018-03-29 15
84 ESALA 4d8x3d8x7d7xp5125d7x4d8x2d7xp5124d8x3d8x2d7xp5123d7x4d7x4d7axp516 52/64 69 2018-03-29 15
78 RUBéNT 3d8x4d8x5d7xv5122d7x4d8x5d7xp5122d7x3d8x4d8xp5123d7x4d7x4d7ax2p412 48/64 63 2018-03-31 15
74 APM2001 4d8x3d8x2d7xp5124d8x2d7x3d8xp5123d8x4d8x2d7xp6125d7x4d7ax3d7xp512 48/64 63 2018-04-04 11
74 SANTIAGO 4d8x5d7x3d8xv5124d8x2d7x5d7xp5123d8x4d8x2d7xp6125d7x4d7ax3d7x2p49 45/64 59 2018-03-31 15
70 GRAUPI 5d7x4d8x7d7xv594d8x3d7x5d7xp5124d8x3d8x2d8fxp694d7x3d7x5d7xp512 42/64 55 2018-03-29 15
70 3DE9 3d8x4d8x2d7xp5124d8x5d7x2d7xv593d8x4d8x2d8fxp694d7x3d7x5d7xp512 42/64 55 2018-03-31 15
70 SMORATó 3d8x4d8x5d7xv5123d8x2d7x4d8xv593d8x4d8x2d8fxv5124d7x5d7x3d7xv59 42/64 55 2018-03-29 15
70 BAUSALBONS 3d8x4d8x5d7xv5122d7x4d8x3d8xv593d8x4d8x2d7x2p5125d7x4d7ax3d7axp59 42/64 55 2018-03-23 15
70 PARDINES 3d8x4d8x5d7xv5123d8x2d7x4d8xp5123d8x4d8x2d8fxp695d7x2d7x4d7axp59 42/64 55 2018-03-24 15
70 SERGI CC 4d8x3d8x9d7xv595d7x3d8x2d7xp5123d8x4d8x2d8fxv5125d7x4d7ax2d7xp59 42/64 55 2018-03-23 15
70 TATO 4d8x3d8x2d7xp5124d8x3d8x5d7xv5122d8fx3d8x4d8xp695d7x7d7x4d7xp59 42/64 55 2018-03-30 15
70 VOITTON 5d7x4d8x2d7xp5123d7x5d7x4d7axp594d8x2d7x3d8xp5123d7x5d7x7d7xp59 42/64 55 2018-03-24 15
70 DARTH BEER 4d8x3d8x5d7xv5124d8x2d7x5d7xv594d8x3d8x2d7xp6124d7ax4d8x2d7xp59 42/64 55 2018-03-31 15
70 6 I MIG 4d8x5d7x3d8xv5125d7x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d7xp6125d7x7d7x4d7axp59 42/64 55 2018-03-31 15
69 POL_CAMARA 4d8x3d8x5d7xp5164d8x3d8x4d7ax2p493d8x4d8x2d7xp6123d7x4d7x5d7xp512 49/64 65 2018-04-11 4
69 MINYELSA 3d8x4d8x5d7xp5163d7x4d7x7d7xp563d8x2d8fx4d8xp693d7x4d7x2d7xp512 43/64 57 2018-04-03 12
68 AITORGUDI 2d7x4d8x3d8xv594d8x5d7x3d7xv593d8x4d8x2d7xv5164d8x4d7ax5d7xv56 40/64 53 2018-03-26 15
68 PIRATA 4d8x3d8x5d7x2p4124d8x2d7x5d7xp5123d8x4d8x2d8fx2p594d7x2d6x3d7xp49 42/64 55 2018-04-02 13
67 BOB_CDB 5d7x3d8x4d8xv5125d7x4d8x3d7xp5124d8x3d8x2d7xp5125d7x4d7ax3d7xp512 48/64 63 2018-04-11 4
67 HARRYRUL97 4d8x3d8x2d7xp5124d8x3d8x5d7xp5163d8x4d8x2d7xp6124d7ax5d7x2d7xp59 49/64 65 2018-04-13 2
66 SUAGSHOT 7d7x3d8x4d8xp5122d7x5d7x4d7ax2p463d8x4d8x2d7xp5123d7x4d7x2d7x2p49 39/64 51 2018-03-29 15
66 IKFAWKES 4d8x3d8
-c-
x5d7xv5112d7x4d8x5d7xp5123d8x2d8fx4d8xp693d7x4d7x5d7xp49 41/64 54 2018-04-03 12
66 RUI5 4d8x5d7x7d7xv594d8x5d7x2d7xv592d8fx3d8x4d8xp695d7x3d7x4d7xp512 39/64 51 2018-03-29 15
66 JAO 3d8x4d8x5d7xv5123d8x2d7x4d8xv593d8x4d8x2d8fxp695d7x2d7x4d7axp59 39/64 51 2018-03-25 15
65 MEGATRONS 4d8x3d8x5d7xp5164d8x5d7x3d7xp5123d8x4d84d8
-i-
2d7x2p5115d7x4d7ax3d7x2p59 48/64 63 2018-04-13 2
64 DMO 4d8x3d8x5d7xv5125d7x4d8x2d7xv593d8x2d8fx4d8xp695d7x4d7ax2d7xp59 39/64 51 2018-04-02 13
63 SAMA94 5d7x4d8x4d7a3d8
-id-
2p584d8x2d7x5d7xv593d8x4d8x2d7xv5165d7x4d7x3d7xp512 45/64 59 2018-04-11 4
63 POLLASTRE2 4d8x3d8x7d7xv594d8x5d7x2d7x2p593d8x5d8x4d8xv5122d7x5d7x4d7axp59 39/64 51 2018-04-03 12
63 JQIN 4d8x3d8x7d7xp5124d8x3d8x2d7xv593d8x2d8fx4d8xp695d7x4d8x4d7axp59 39/64 51 2018-04-03 12
62 TESLA 4d8x3d8x5d7xv5124d8x3d8x2d7xv594d8x3d8x2d8fxp694d8x5d7x7d7xp56 36/64 47 2018-03-30 15
62 ENSAB 4d8x3d8x2d7xv594d8x3d8x2d7xv594d8x3d8x2d7xv5165d7x4d7x3d7xv59 43/64 57 2018-04-10 5
62 D_LIANTE 4d8x7d7x5d7xv594d8x4d7ax5d7xv592d7x4d8x3d8xp6124d8x5d7x7d7xp56 36/64 47 2018-03-23 15
61 TOTO94 4d8x5d7x4d7axp5124d8x7d7x2d7xv563d8x4d8x2d7xp6124d8x5d7x4d7axv56 36/64 47 2018-04-01 14
59 LAURARUBí 4d8x3d8x5d7x2p5124d8x3d8x2d7x2p593d8x4d8x2d8fxp695d7x7d7x4d7ax2p56 36/64 47 2018-04-03 12
58 ANTON 4d8x3d8x2d8fxp5124d8x2d7x7d7xp595d8x3d8x2d8fxp663d8x4d8x2d8fxp56 33/64 43 2018-03-29 15
58 GORILINGUS 3d8x4d8x5d7xv5123d8x4d8x2d7xp5123d8x4d8x2d8fx2p593d8x4d8x2d7xv53 36/64 47 2018-04-04 11
57 ASDF 4d8x3d8x5d7xv5122d7x5d7x4d8xv593d8x4d8x2d8fxp693d8x4d8x2d7xv53 33/64 43 2018-04-01 14
56 CONTRAPONS 4d8x3d8x7d7x2p594d8x5d7x2d7x2p594d8x3d8x2d7x2p5125d7x4d7ax3d7xp512 42/64 55 2018-04-14 1
56 PRAT 4d8x5d7x2d7x2p594d8x2d7x7d7xp593d8x2d8fx4d8xp695d7x2d7x7d7xp56 33/64 43 2018-04-02 13
55 XATIN16 4d8x2d7x7d7xv563d8x5d7x4d7axv593d8x4d8x2d7xp6125d7x2d7x4d7axv56 33/64 43 2018-04-03 12
54 JORDI 4d8x5d7x3d8xv5125d7x4d8x7d7xv593d8x2d8fx4d8x2p595d7x4d7ax2d7xp59 39/64 51 2018-04-12 3
52 H_MADUIXOT 3d8x4d8x2d7xv592d7x4d8x5d7xv594d8x3d8x2d8fx2p595d7x4d8x4d7axp59 36/64 47 2018-04-10 5
52 XURRICAQUI 5d7x4d8x3d7sxv595d7x4d8x2d7xv593d8x2d8fx4d8xp695d7x4d7ax4d8xp59 36/64 47 2018-04-10 5
50 CAÑIBORDE 3d8x4d8x2d8fx2p594d8x3d8x2d7x2p593d8x4d9fx5d8xp664d8x3d8x4d8axp5s3 27/64 35 2018-03-29 15
49 A.G. 4d8x3d8x2d7xv594d7ax5d7x7d7xv564d8x3d8x2d7x2p5125d7x7d7x4d7axp59 36/64 47 2018-04-13 2
47 MIIKECUS 4d8x2d8fx3d8x2p594d8x7d7x2d7xv563d8x2d8fx4d8xp695d7x7d7x4d8xv53 27/64 35 2018-04-03 12
45 DOYLE 4d8x2d73d8
-id-
3d8
-c-
x2p574d8x2d7x7d7xp593d8x2d8fx7d8xp662d7x5d7x4d7axp59 31/64 41 2018-04-11 4
43 PAULI12 sppx4d8x2d8fx2p562d7x5d7x4d8xv592d8fx3d9fx4d8xp662d7x5d7x4d7axv56 27/64 35 2018-04-07 8
39 PMB216 5d7x4d8x3d8xv5124d8x5d7xx··9xxx····3xxx····3 27/64 35 2018-04-11 4
37 ABONELL 4d8x3d8x5d7xp516xxx····3xxx····3xxx····3 25/64 33 2018-04-11 4
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.