[ 1 ] 2017-04-02

Barcelona

Can Jorba

Castellers de Barcelona

Castellers de Sant Cugat

Minyons de Terrassa
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
100 3d84d8
-id-
4d84d8
-id-
5d7·v5202d7·4d8·5d7·2p5164d8·3d8·2d7·v516 52/52 85 15
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData
70 DMO 3d8x4d8·5d7·v5134d8x5d7x2d7xp5123d8x4d8x2d7xv516 41/52 67 2017-03-28 3
68 POLLASTRE2 4d8x3d8·5d7·v5135d7x2d7x4d7axv593d8x4d8x2d7xv516 38/52 62 2017-03-21 6
68 CMF_KNY 4d8x3d8·5d7·v5132d7x4d8x5d7xp5124d8x3d8x2d7xv516 41/52 67 2017-03-31 1
68 6 I MIG 4d8x3d8·5d7·v5135d7x4d8x2d7xv5124d8x3d8x2d7xv516 41/52 67 2017-03-31 1
65 MARCCDV 3d8x4d8·5d7·v5137d7x4d8x2d7xv593d8x2d7x4d8xv516 38/52 62 2017-03-28 3
64 SENIC 4d8x3d8·2d7·v5105d7x7d7x2d7xv594d8x3d8x2d7xv516 35/52 57 2017-03-20 7
63 TESLA 4d8x3d8·5d8·v5104d8x2d7x5d7xv5124d8x3d8x2d7xv516 38/52 62 2017-03-31 1
63 ESALA 3d8x4d8·2d7·v5104d8x5d7x2d7xv5123d8x2d7x4d8xv516 38/52 62 2017-03-30 1
63 SANTIAGO 4d8x3d8·5d7·v5135d7x4d7ax3d7xv563d8x4d8x2d7xv516 35/52 57 2017-03-21 6
63 XURRICAQUI 3d8x4d8·2d7·v5102d7x4d8x5d7xv5123d8x2d7x4d8xv516 38/52 62 2017-03-31 1
62 GRIPAU 4d8x3d8·2d7·v5102d7x4d8x5d7xv5122d7x4d8x3d8xv516 38/52 62 2017-04-01 0
62 CAPI 3d8x4d8·2d7·v5104d8x2d7x5d7x2p5163d8x4d8x2d7x2p512 38/52 62 2017-04-01 0
62 GERARDCDT 4d8x5d7·3d8·2p5104d8x5d7x2d7x2p5164d8x3d8x2d7x2p512 38/52 62 2017-04-01 0
60 BONANO 4d8x3d8·5d7·v5134d8x7d7x2d7x2p5124d8x3d8x2d7x2p512 37/52 60 2017-04-01 0
60 LLUC 3d8x4d8·5d7·v5137d7x5d7x4d8xp594d8x3d8x2d7xp512 34/52 55 2017-03-23 5
60 LAURARUBí 3d8x4d8·2d7·v5104d8x2d7x7d7xv594d8x3d8x2d7xv516 35/52 57 2017-03-26 3
60 JAUMEPG93 4d8x3d8·5d7·v5132d7x5d7x4d8xp5123d8x4d8x2d7x2p512 37/52 60 2017-04-01 0
58 SUAGSHOT 3d8x4d8·2d7·v5104d8x2d7x7d7xv593d8x2d7x4d8xv516 35/52 57 2017-03-31 1
58 LAIA 3d8x4d8·5d7·v5134d84d8
-id-
5d7x2d7xp5113d8x4d8x2d7x2p512 36/52 58 2017-04-01 0
58 MIIKECUS 4d8x3d8·5d7·p5104d7ax5d7x7d7xp564d8x3d8x2d7xv516 32/52 52 2017-03-21 6
58 RUI5 3d8x4d8·7d7·v5107d7x4d8x2d7xv592d7x3d8x4d8xv516 35/52 57 2017-03-31 1
58 TATO 4d8x3d8·5d7·p5105d7x2d7x4d8xv5123d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-03-27 3
58 HARRYRUL97 3d8x4d8·2d7·v5104d8x9d7x2d7xp593d8x4d8x2d7xv516 35/52 57 2017-03-31 1
58 PDURANGUAL 3d8x4d8·7d7·2p574d8x2d7x5d7x2p5164d8x3d8x2d7x2p512 35/52 57 2017-03-30 1
58 JORDINEX 3d8x4d8·2d7·v5102d7x5d7x4d8xv5123d8x4d8x2d8fxv512 34/52 55 2017-03-28 3
58 JAUMEDEL91 3d8x4d8·7d7·p575d7x4d8x7d7xp594d8x3d8x2d7xv516 32/52 52 2017-03-21 6
58 JQIN 3d8x4d8·2d7·v5102d7x4d8x5d7xv5123d8x4d8x2d7xp612 34/52 55 2017-03-26 3
58 RIVERSIBLE 4d8x3d8·5d7·v5137d7x4d8x2d7xv593d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-03-27 3
57 IKFAWKES 4d8x3d8·5d7·v5137d7x4d8x5d7x2p494d8x3d8x2d7xp612 34/52 55 2017-03-29 2
57 DAVIDMP 4d8x3d8·7d7·v5104d7ax5d7x2d7xv594d8x3d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-03-20 7
57 ESPERXADA 3d8x4d8·5d7·p5102d7x4d8x5d7xp5122d7x3d8x4d8xp612 34/52 55 2017-03-29 2
56 PUEYO 3d8x4d8·5d7·v5135d7x7d7x4d7axv563d8x4d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-03-21 6
56 AP_CAM 3d8x4d8·5d7·v5135d7x3d7x4d7axp562d7x3d8x4d8x2p512 31/52 50 2017-03-22 6
56 NAUIX26 4d8x5d7·3d8·p5103d7x4d7x5d7xp563d8x4d8x2d7xp512 28/52 45 2017-03-13 11
56 NANATALONS 4d8x3d8·5d7·2p5104d8x2d7x5d7xv5124d8x3d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-03-31 1
56 ASDF 3d8x4d8·5d7·p5102d7x5d7x4d7axp594d8x3d8x2d8fxp59 28/52 45 2017-03-13 11
55 PINTOR98 3d8x4d8·5d7·v5134d8x7d7x2d7xv593d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-04-01 0
55 ORIOLPV 3d8x4d8·5d7·v5134d8x2d7x7d7xv593d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-04-01 0
55 SERGI CC 3d8x4d8·2d7·v5104d8x5d7x2d7xv5123d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-04-01 0
55 BALTER11 3d8x4d8·2d7·v5104d8x2d7x5d7xv5123d8x4d8x2d7x2p512 34/52 55 2017-04-01 0
55 CARLOSGRAU 3d8x4d8·2d7·v5105d7x2d7x4d7xv593d8x2d8fx4d8xp69 28/52 45 2017-03-15 10
55 D_LIANTE 4d8x5d7·3d8·v5132d7x5d7x4d8xv5124d8x2d8fx3d8xp69 34/52 55 2017-04-01 0
54 MISTER R 4d8x3d8·2d7·v5105d7x2d74d8
-id-
4d8xv5114d8x2d8fx3d8xv512 33/52 53 2017-03-30 1
54 BAUSALBONS 3d8x4d8·5d7·p5105d7x4d7ax3d7xp563d8x4d8x2d7xp512 28/52 45 2017-03-16 9
53 OSOLA 4d8x3d8·2d7·p574d8x2d7x5d7xp5124d8x3d8x2d7xp512 31/52 50 2017-03-28 3
53 GORILINGUS 4d8x3d8·5d7·v5132d7x4d8x9d7xp593d8x4d8x2d8fxp69 31/52 50 2017-03-27 3
53 PRATENC123 4d8x3d8·5d7·p5104d7x3d7ax5d7x2p463d8x4d8x2d7xv516 32/52 52 2017-03-31 1
53 PARDINES 3d8x4d8·7d7·p575d7x7d7x4d7ax2p463d8x4d8x2d7xv516 29/52 47 2017-03-22 6
53 EDU51 2d7x4d8·3d8·v5105d7x4d7ax7d7x2p464d8x3d8x2d8fxv512 28/52 45 2017-03-19 8
53 LAIONS_ 3d8x4d8·7d7·v5107d7x4d8x2d7xv593d8x4d8x5d7xv512 31/52 50 2017-03-27 3
53 MUTXARRA 4d8x3d8·2d7·v5104d7ax4d8x5d7xv593d8x4d8x2d7xp612 31/52 50 2017-03-27 3
53 KURAMA 4d8x2d7·5d7·v5104d8x2d7x7d7xp592d7x4d8x3d8x2p512 31/52 50 2017-03-28 3
52 JORDI 3d8x4d8·5d7·v5134d8x2d7x7d7xv593d8x2d8fx4d8x2p59 31/52 50 2017-03-29 2
52 AITORGUDI 3d8x4d8·5d7·p5104d8x5d7x3d7xp593d8x4d8x2d8fxp69 28/52 45 2017-03-20 7
51 MARCGUIVI 4d8x3d8·5d7·2p5107d7x4d8x5d7x2p494d8x3d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-03-31 1
51 CADETILL 5d7x4d8·3d7a·p575d7x3d8x4d8xp593d8x4d8x2d7xp512 28/52 45 2017-03-22 6
51 ENSAB 3d8x4d8·2d7·v5104d8x7d7x5d7xv594d8x3d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-03-30 1
51 PRONOM 4d8x3d8·2d7·v5105d7x4d7ax7d7xv563d8x4d8x2d8fxv512 28/52 45 2017-03-21 6
51 ROGERBM97 3d8x4d8·5d7·p5104d8x2d7x7d7xp593d8x2d8fx4d8xp69 28/52 45 2017-03-21 6
51 CUGAT 4d8x3d8·7d7·v5104d8x7d7x2d7xp593d8x4d8x2d8fxv512 31/52 50 2017-03-31 1
51 DARTH BEER 3d8x4d8·2d7·v5105d7x4d8x2d7xp5124d8x3d8x2d8fx2p59 31/52 50 2017-03-31 1
51 NORUEGU 3d8x4d8·7d7·v5105d7x4d7ax7d7xv563d8x4d8x2d7x2p512 28/52 45 2017-03-21 6
50 GAB 3d8x4d8·5d7·2p5105d7x4d8x7d7xp594d8x3d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-04-01 0
50 MCGINESTA 3d8x4d8·7d7·v5107d7x4d8x2d7xp593d8x4d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-04-01 0
50 XATIN16 4d8x2d7·4d7a·v575d7x4d8x2d7xp5123d8x4d8x2d7x2p512 31/52 50 2017-04-01 0
50 LFELIU 4d8x2d7·3d8·p575d7x4d7ax7d7xv564d8x3d8x2d8fxp69 22/52 35 2017-03-07 15
49 OTGER 7d7x5d7·4d7·p543d7x5d7x4d7x2p464d8x2d7x3d8xv516 26/52 42 2017-03-20 7
48 RUBéNT 3d8x4d8·2d7·p574d8x5d7x2d7xp5123d8x4d8x2d8fxp59 28/52 45 2017-03-28 3
48 MONGE 3d8x2d8f·4d8·v5107d7x4d8x2d7xv592d8fx3d8x4d8xp69 28/52 45 2017-03-27 3
48 THOROTHIM 3d8x4d8·2d7·2p574d8x2d7x5d7xp5123d8x4d8x2d8fxp69 28/52 45 2017-03-27 3
48 JAO 4d8x3d8·2d7·v5104d8x7d7x2d7xp593d8x4d8x2d8fxp69 28/52 45 2017-03-27 3
48 JAN.NDV 5d7x3d8·4d8·p5105d7x4d8x7d7xp595d7x3d8x4d8xp59 28/52 45 2017-03-27 3
48 A.G. 5d7x2d7·4d8·p575d7x4d8x7d7xp594d8x3d8x2d7xp512 28/52 45 2017-03-26 3
47 XATRAC 4d8x3d8·2d7·v5105d7x2d7x7d7xv593d8x2d8fx4d8xp69 28/52 45 2017-03-29 2
47 DLOPMO 3d8x2d7·4d8·v5105d7x7d7x4d7axv563d8x4d8x5d7xp69 25/52 40 2017-03-20 7
47 BORREGO 4d8x3d8·7d77d7
-id-
p575d7x4d84d8
-id-
2d7xp5114d8x3d8x2d8fxp59 27/52 44 2017-03-28 3
46 ABELIX.CDB 3d8x4d8·5d7·p5104d7x3d7x5d7x2p463d8x2d8fx4d8xv512 28/52 45 2017-03-31 1
46 VENTBUFAT 4d8x3d8·9d7·v5107d7x4d8x5d7xv593d8x2d8fx4d8xp69 28/52 45 2017-03-30 1
46 ANIOL 3d8x4d8·7d7·p574d8x2d7x5d7xp5123d8x2d8fx4d8xp69 28/52 45 2017-03-31 1
46 FRESBEE 4d8x3d8·5d7·p5104d7ax3d8x2d7xp564d8x3d8x2d7xp512 28/52 45 2017-03-30 1
46 GUILLEMG 2d7x4d8·3d8·v5104d8x7d7x2d7xv592d8fx4d8x3d8xp69 28/52 45 2017-03-31 1
46 VOITTON 4d8x3d8·3d7a·v5103d7x4d7x4d7axv533d8x4d8x2d7x2p512 25/52 40 2017-03-22 6
46 PELBARRET 4d8x3d8·2d7·v5105d7x7d7x4d7axv563d8x4d8x2d8fxp69 25/52 40 2017-03-21 6
46 GIOMATEIX 4d8x2d7·3d8·2p575d7x4d7ax4d7xv563d8x4d8x2d8fxv512 25/52 40 2017-03-22 6
46 PIRATA 4d8x3d8·2d7·p575d7x7d7x4d8x2p493d8x5d8x2d8fxv59 25/52 40 2017-03-21 6
46 KITUS 4d8x3d8·2d7·2p574d8x2d7x5d7xv5124d8x3d8x2d8fx2p59 28/52 45 2017-03-31 1
45 CAFE 3d8x4d8·2d7·v5104d8x2d7x7d7xv593d8x4d8x2p5x2p59 28/52 45 2017-04-01 0
45 SUBIDON 4d8x3d8·2d7·p577d7x4d8x5d7xp594d8x2d7x3d8xp512 28/52 45 2017-04-01 0
45 TXUKY 4d7x3d7·4d8·v574d7x3d7x4d8xp563d9fx4d8x3d8x2p59 22/52 35 2017-03-15 10
44 APM2001 4d8x5d7·4d7a·p575d7x7d7x4d7axp562d7x3d8x4d8xp512 25/52 40 2017-03-24 4
42 MCS 3d8x4d8·7d7·p574d8x7d7x5d7xv592d8fx3d8x4d8xp69 25/52 40 2017-03-29 2
42 JANSY 4d8x3d8·2d7·p575d7x4d7ax3d7xp564d8x5d7x2d7x2p59 22/52 35 2017-03-20 7
42 VA D CANTO 3d8x5d7·4d7a·p577d7x5d7x4d7axp562d8fx3d8x4d8x2p59 22/52 35 2017-03-20 7
41 MINYELSA 3d8x4d8·7d7·2p574d7ax5d7x3d8xp562d8fx3d8x4d8x2p59 22/52 35 2017-03-21 6
41 SERADORADO 3d8x4d8·2d7·2p574d8x3d8x5d7xp593d8ax4d8x2d7xp69 25/52 40 2017-03-31 1
40 MARC VILA 4d8x3d8·7d7·2p577d7x4d8x2d7xv594d8x3d8x3d8ax2p59 25/52 40 2017-04-01 0
40 CAÑIBORDE 4d8x2d8f·3d8·p674d8x3d8x2d7xp592d8fx4d9fx3d8xp66 22/52 35 2017-03-23 5
40 ESTEVE_CAT 4d8x3d8·5d8·p574d8x2d7x3d8xp593d8x4d8x2d8fx2p59 25/52 40 2017-04-01 0
40 URI_HXC 4d8x3d8·9d7·p575d7x4d8x3d8xp593d8x4d8x2d8fxp69 25/52 40 2017-04-01 0
40 PRAT 4d8x3d8·2d7·p575d7x2d7x7d7xp594d8x2d8fx3d8xp69 25/52 40 2017-04-01 0
39 DUDU 5d7x3d8·4d8·p5104d7ax7d7x5d75d7
-id-
p553d8x4d8x5d7xp59 24/52 39 2017-04-01 0
39 SALADO 3d8x4d8·2d7·p575d7x7d7x4d7axp563d8x4d8x2d8fx2p59 22/52 35 2017-03-25 4
38 JPM495 2d7x3d8s·4d8·p542d7x4d8x7d7xv593d8x2d8fx4d8xp69 22/52 35 2017-03-27 3
35 TETECOHETE 3d8x4d8·7d7·v5103d7x4d7x7d7xv534d8x3d8x2d8xp69 22/52 35 2017-04-01 0
34 SERGI_09 4d8x2d7·5d8·p544d7x3d7x4d8x2p464d8x3d8x5d8xp59 19/52 31 2017-03-27 3
32 ABONELL 3d8x2d7·4d8·p573d7x2d6x4d7xp434d8x3d8x3d7axp59 19/52 31 2017-03-30 1
30 CONTRAPONS 4d8x2d7·3d8·v510xxx····3xxx····3 16/52 26 2017-03-24 4
25 NASTIC 3d7x2d72d6
-i-
4d7a·p513d7x2d7x4d7axp563d8x4d8x5d85d8
-i-
p58 15/52 24 2017-03-31 1
c1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pc1i1c2i2c3i3pPuntsData


Els colors indiquen el resultat de la vostra aposta. Alguns exemples:
3d9f Has encertat el castell (3d9f) i el resultat (descarregat) 3 punts
4d6a-c Has encertat el castell (4d6a), però ha resultat descarregat, no carregat com ell apostava (*) 2 punts
3d8-c Has encertat el castell (3d8), però com en realitat ha estat un intent no et puntua 0 punts
x La colla no ha utilitzat algun dels intents i ho has encertat 1 punt
· El cas anterior, però sense encertar-lo 0 punts
suspès Has encertat que la colla no ha realitzat aquest intent a causa de la suspensió de la diada (pluja, etc.) 1 punt
 
* els encerts parcials s'agrupen per descarregat-carregat i intent-intent desmuntat.